No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Dálkové řízení a monitorování

Product Image i-Net je služba založená na naší technologii globálního vzdáleného monitorování, která pomůže udržet váš systém v bezproblémovém stavu a zaručit jeho vysokou účinnost. Služba přispívá ke zlepšení efektivity správy budovy zajišťuje celoživotní optimální fungování klimatizačního systému.

Vaše přínosy

Duševní pohoda

i-Net analyzuje váš systém 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a předpovídá, kde může dojít k problémům. Ty pak mohou být vyřešeny ještě předtím, než k nim dojde, což maximalizuje dobu provozuschopnosti systému.

Maximalizace životnosti systému

i-Net zajišťuje spouštění systému v optimálních podmínkách a tím zabraňuje zbytečnému namáhání součástí a maximalizuje životnost systému.

Energetická účinnost

Snadno ovladatelné nástroje pro určování trendů energetických dat a jejich analýzu vám pomohou při hospodaření s energií. Úspory začínají u měření. Zvyšte udržitelnost společnosti!

Doporučení specialistů

Daikin neustále monitoruje energetická a provozní data a údaje o komfortu. Specialisté mohou pravidelně navrhovat způsoby, jak zvyšovat výkon.

Služby i-Net


VRV Cloud
 

VRV Cloud je inteligentní nástroj pro vizualizaci energie, který vám dává do rukou prostředek pro úplnou správu energie. Díky online sledování z libovolného místa a pomocí snadno ovladatelných nástrojů pro určování trendů energetických dat a jejich analýzu můžete dosáhnout snížení emisí CO2 a úspory energie až o 15 %. 

Monitorování výkonu a analýza pomocí i-Net

i-Net společnosti Daikin nepřetržitě propojuje váš systém s nástroji Daikin. Služba odesílá alarmy a včasné výstrahy o odchylkách systému a tím maximalizuje dobu provozuschopnosti systému a komfort osob v budově. Poskytovatelé služeb využívají webový přístup k operačním datům a odborníci provádějí analýzy trendů. Všechny tyto funkce zvyšují spolehlivost vašeho systému, protože zajišťují, že se vždy spouští s optimální účinností.