No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Klimatizace nechladí nebo netopí.

Prověřte následující:

  • Ujistěte se, že vzduchové filtry nejsou znečištěné.
  • Ujistěte se, že vstupy a výstupy vzduchu venkovní jednotky a vnitřních jednotek nejsou blokovány předměty. 
  • Ujistěte se, že teplota nastavená na dálkovém ovladači je odpovídající. 
  • Ujistěte se, zda okna a dveře jsou zavřená. 
  • Ujistěte se, že průtok vzduchu a nastavení směru jsou odpovídající. 
  • Ujistěte se, zda nemáte v místnosti zapnutý ventilátor.