No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Co ovlivňuje požadovaný výkon klimatizace?

V průběhu věků hledáme, jak vylepšit úrověň komfortu, nabízeného nám okolním prostředím. V chladnějších oblastech jsme se snažili svá obydlí vytopit a v oblastech s teplejším klimatem ochladit, protože pokud se necítíme pohodlně nemůžeme ani pracovat ani relaxovat.

Co je přenos tepla?

Teplo vždy plyne z teplejší substance ke chladnější. Ve skutečnosti přenášejí rychleji se pohybující molekuly část své energie na ty pomalejší. Takto se rychlejší molekuly trochu zpomalí a pomalejší naopak trochu zrychlí. Vyjádřeno jednoduše to znamená, že pokud je venku horko, teplo se pokusí proniknout do chladnějších vnitřních prostor.

Co je technologie inverter?

Technologie inverter je včleněna do venkovní jednotky. Technologii inveter lze přirovnat k technologii v automobilu: „Čím více dupnete na plyn, tím rychleji pojedete."

Co je katechin?

Katechin je přirodní antibakteriální látka získávaná z listů čajovníku, která pokud se dostane do kontaktu s bakteriemi, tyto bakterie zneškodňuje.