Daikin

Když jsem připojen(a) mimo domov, nemohu měnit nastavení jednotek. Zobrazí se chyba: „The unit cannot be operated at the moment because it is being operated by another user. Please wait a moment and try again.“ (Jednotku nelze v tomto okamžiku ovládat, neboť ji ovládá jiný uživatel. Vyčkejte okamžik a poté pokus opakujte.)

V tomto okamžiku ovládá vnitřní jednotku jiný uživatel např. prostřednictvím infračerveného dálkového ovladače nebo dalšího chytrého telefonu. Vyčkejte několik minut a pak to zkuste znovu.