No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

VRV Daikin slaví úspěšný první rok

Nejnovější generace tepelných čerpadel VRV IV od Daikinu se ukázala být stejně populární jako její předchozí modely, již nyní je instalováno tisíce nových systémů po celé Evropě!

Systém VRV IV byl vyvinut v Evropském vývojovém centru společnosti Daikin Europe NV (EDC) v Ostende v Belgii. Je navržen tak, aby splňoval specifické požadavky evropských budov, všechny možné klimatické podmínky v Evropě a byl v souladu s nejnovějšími právními předpisy v oblasti životního prostředí na výrobky využívající energii.


Jeho velký úspěch v pronikání na evropské trhy, lze vysvětlit třemi hlavními vylepšeními již tak špičkového systému: Technologie variabilní teploty chladiva; Nepřetržité vytápění během odmrazování a VRV konfigurátor, pro jednoduché uvádění do provozu a servis.


Unikátní technologie variabilní teploty chladiva umožňuje tepelnému čerpadlu VRV IV reagovat na požadavky vytápění nebo chlazení neustálým monitorováním požadované kapacity a povětrnostních podmínek. Toto automatické nastavení umožňuje systému používat pouze výkon nutný pro splnění zatížení, což má za následek o 28% menší spotřebu energie a pokles emisí CO2 o 28%, ve srovnání s předchozími generacemi VRV.


Výhody této inovativní funkce byly prokázány během studii VRV IV na pobočce prodejce módy v Německém Unterhachingu, poblíž Mnichova, v roce 2013. Obchod byl původně klimatizován systémem 20HP VRVIII, obsahující dvě venkovní jednotky. Ty byly nahrazeny jedinou jednotkou 18HP VRV IV s tím, že zbytek systému zůstal zachován. Studie ukázaly, že systém VRV IV spotřebovává až o 60% méně energie při chlazení a o 20% méně energie na vytápění v porovnání se systémem VRV III - bez kompromisů v oblasti komfortu.


Další z technických inovací VRV IV je nepřerušované topení při odtávání, tím umožňuje VRV IV udržovat příjemné vnitřní klima po celý rok, poprvé v historii tepelných čerpadel vzduch-vzduch. Tepelná energie je uložena v unikátním prvku uvnitř venkovní jednotky a tato energie se používá v průběhu odmrazovacího cyklu, aby se předešlo poklesu vnitřní teploty. To také znamená, že je po celou dobu k dispozici 100% topného výkonu, včetně potrubí a vnitřní jednotky nejednají jako výparníky a je udržována jejich teplota.

Nepřetržité vytápění během odmrazování bylo hlavním důvodem, proč si francouzská stavební a inženýrská společnost Eiffage Group vybrala systém VRV IV pro své nově zrekonstruované kanceláře v Toulouse v loňském roce. I přesto, že v Toulouse je středomořské podnebí, teploty mohou v zimě klesnout až k bodu mrazu. Pro společnost Eiffage je důležité zajištění pohodlí obyvatel po celou dobu, protože také plánuje pronájem části budovy jiným společnostem. 


Eiffage Energie Thermie instaloval systém v období mezi červnem a zářím roku 2013. Skládá se ze šesti venkovních jednotek VRV IV, které jsou připojené k 62 kazetovým jednotkám Daikin a čtyřem nástěnným jednotkám, ty slouží v otevřených i jednotlivých kancelářích a mají nezávislý systém ovládání v různých částech budovy. Výsledkem je moderní, příjemné pracovní prostředí, které šetří peníze na účtech za energie a snižuje emise CO2.


Poslední inovací VRV IV je VRV konfigurátor. Ten umožňuje vzdálenou konfiguraci nastavení, s víceúčelovým použitím, takže je třeba méně času na konfiguraci venkovních jednotek. Průběžná údržba je snadnější také díky grafickému rozhraní, které umožňuje inženýrům vyhodnotit provozní data a chyby.


Daikin  nastavuje standard pro řízení klimatu, od doby kdy byla představena technologie VRV v roce 1982. Díky inovacím jako jsou kompresory řízené inverterem a systémy zpětného získávání tepla, se zlepšila účinnost a pohodlí, to učinilo VRV jedním z nejčastěji uvedených systémů pro komerční budovy v Evropě: asi 40% VRF systémů instalovaných v Evropě jsou VRV systémy Daikin.


S ESEER až 7,53 při chlazení, je VRV IV jedním z nejúčinnějších řešení kontroly klimatu v komerčních aplikacích jaké jsou dnes k dispozici, a je určitě dobrou volbou do budoucnosti.


Pro více informací o společnosti Daikin prosím navštivte www.daikin.cz nebo nás kontaktujte:


Press Contact:

Daikin Airconditioning Central Europe – Slovakia, spol. s r.o.

Zuzana Klimková

Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

 

+420 602 530 566 / klimkova.z@daikin.cz