No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Po zapnutí jednotky se začne pohybovat výfuková klapka.

Po zapnutí jednotky, spustí mikroprocesor klapky, aby inicializoval jejich polohu.