No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Výfukové klapky se při současném provozu na vnitřních řídících a řízených jednotkách nepohybují ve stejnou dobu.

Mezi řídící a řízenou jednotkou je nepatrná časová prodleva přenosu signálu. Neznamená to chybnou funkci nebo 
poruchu.