No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Výfukové klapky někdy pracují v režimu chlazení.

Výfukové klapky se v režimu chlazení pohybují, pokud je aktivována ochrana proti namrznutí nebo funkce  prevence ušpinění stropu.