No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Větrák vnitřní jednotky pracuje po ukončení režimu (u klimatizace vybavené tepelným čerpadlem).

Za účelem snížení teploty jednotky, pracuje ventilátor ještě 60 to 100 sekund poté, co klimatizace přestane  pracovat.