No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Když je funkce swingu výfukových klapek nastavena na ON, klapky zůstavájí v horizontální pozici.

Klapky zůstanou ve stejné pozici, pokud dosáhne teplota v místnosti nastavené úrovně a termostat se vypne. Když je termostat vypnutý, klapky se nepohybují.