No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Klimatizace nezačne pracovat okamžitě po zapnutí.

Za účelem snížení nadměrného zatížení kompresoru po opětovném zapnutí klimatizace, nezačne klimatizace pracovat po dobu 3 minut, bylo –li tlačítko ON stisknuto okamžitě po vypnutí nebo pokud byl operační režim změněn pomocí dálkového ovladače.