No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Klimatizace vydává zvuk tekoucí vody.

Zvuk tekoucí vody je vydáván chladivem, které proudí v klimatizaci. Tento zvuk se může objevit v situaci, kdy je 
aktivováno odmrazování na venkovní jednotce během režimu topení.