No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Klimatizace přestane pracovat. (Operační kontrolka zůstane svítit.)

Pokud dochází k velkému kolísání napětí, kliamtizace může přastat pracovat, aby ochránila zařízení. (Jakmile se 
dodávka proudu vrátí do normálu, klimatizace obnoví činnost po 3 minutách.)