No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Během režimu topení náhle zesílí proud vzduchu.

Pokud je proud vzduchu nastaven na LOW, proudění vzduchu zesílí, je-li je aktivována kontrola přetížení. 
("Přetížení" je stav, kdy klimatizace pracuje pod nadměrným zatížením. Přetížení může být způsobeno 
zanesenými filtry.)