No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Klimatizace nepracuje (Kontrolka nesvítí).

 Prověřte následující:

  • Ujistěte se, zda nejsou vypnuté jističe a/nebo vyhořelé pojistky. 
  • Ujistěte se, zda je zástrčka bezpečně připojena k přívodu elektrického proudu. 
  • Ujistěte se, zda není vyplý proud. 
  • Ujistěte se, zda nemá dálkový ovladač vybité baterie. 
  • Ujistěte se, zda není chybně nastaven časový program.