No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Klimatizace přestala pracovat (Operační kontrolka bliká).

Přesvědčte se, zda jsou vzduchové filtry čisté. 
Přesvědčte se rovněž, zda vstupy a výstupy vzduchu u vnitřních a venkovních jednotek nejsou blokovány.