No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Klimatizace se zastaví uprostřed chodu. (Časový spínač ON je zapnutý.)

Je-li časový spínač nastaven na ON, klimatizace může začít pracovat až o hodinu dříve, než je nastavený čas, aby přiblížila teplotu nastavenou na časovém spínači teplotě v místnosti.
Pokud je dálkový ovladač během této doby používán (kromě operace zapnutí a vypnutí -  ON/OFF), klimatizace se  nastaví do režimu stop.
Pokud se toto stane, zapněte klimatizaci použitím dálkového ovladače a nastavte časový spínač znovu.