No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Při změně operačního režimu se změní také pozice klapky výstupu vzduchu.

Pozice klapky se mění v závislosti na tom, zda klimatizace pracuje v operačním režimu chlazení nebo topení.