No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Je možné z klimatizace onemocnět?

Pouze ze špatně udržovaného kliamatizačního zařízení je možné onemocnět. Dobře udržované klimatizační zařízení naopak přispívá k zdravějšímu prostředí.

Vlhkost
Protože klimatizace kontroluje úrověň vlhkosti, rozmnožování roztočů a růst spor plísní a hub je redukováno. 
Klimatizace udržuje úrověň vlhkosti vzduchu na 40 – 60 %, což je příznivé pro osoby s alergiemi.

Větrání
Klimatizace může mít zabudované větrání. Vzhledem ke způsobu, jakým jsou v dnešní době stavěny budovy, se 
mechanická ventilace se stává stále víc a víc důležitou. Přívod čerstvého vzduchu zabraňuje vzniku syndromu 
nemocných budov.

Filtrace
Všechny jednotky jsou vybaveny filtrem. Typ filtru se liší v závisloti na typu systému a potřebách zákazníka. 
Efektivita filtru se určuje podle toho, zda filtr zachycuje jen prach a částice nebo i jemný prach a pyly, bakterie, viry a pachy či dokonce mikroby a cigaretový kouř.
Filtry je nezbytné po uplynutí určitého časového období vyměnit. Pokud vyměníte filtry příliš pozdě, riskujete, že 
přesycené filtry začnou bakterie distribuovat, místo aby je zachytávaly.

Průvan
Pokud je zařízení správně zvoleno, vznik průvanu nehrozí. To je ovšem úkol pro odborníky. Optimální výkon 
zařízení by měl být propočítán odbornou dodavatelskou firmou. Systém s příliš nízkým výkonem nebude schopen 
dosáhnout požadované teploty a naproti tomu systém s příliš vysokým výkonem povede k vzniku průvanu a 
kolísání teploty.