No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Co je to akustický tlak / akustický výkon?

Hladina akustického tlaku (Lp) 
Je měřítkem zvukové energie emitované zdrojem hluku, vyjadřuje se v decibelech nebo v dBA.

Hladina akustického výkonu (Lw) 
Je výše uvedené, ale měřené za předdefinovaných podmínek.  
Hladina akustického výkonu je nezávislá na:

  • poloze zařízení,
  • okolních podmínkách a 
  • vzdálenosti od měřeného bodu.    

Hladinu akustického výkonu lze považovat za přesnější z těchto 2 údajů. Akustický výkon bude mít vyšší hodnotu než akustický tlak, nenechte se tím zmást. 

Dopad decibelů:

Lp dB(A)  Vnímatelná hlasitost Zvuk
0 Práh slyšitelnosti -
20 Extrémě tiché šelest  listí, tichá místnost
40 Velmi tiché vrčící lednička
60 Středně hlasité běžná konverzace, restaurace
80 Velmi hlasité městský provoz, nákladní auto
100 Extrémně hlasité symfonický orchestr, traktor
120 Práh bolesti startující tryskové letadlo