No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Jaký je rozdíl mezi citelným a latentním teplem?

V klimatizacích jsou důležité 2 formy tepla: 

  • citelné teplo
  • latentní teplo  

Citelné teplo
Pokud je objekt zahříván, teplota roste a teplo je dodáváno. Nárůst tepla se nazývá citelné teplo. Podobně, pokud je  teplo z objektu odebíráno, teplota objektu klesá. Odebírané teplo se rovněž nazývá citelné teplo. Teplo, způsobující změnu teploty objektu se nazývá citelné teplo.

Latentní teplo
Všechny čiré substance v přírodě jsou schopné změnit svoje skupenství. Z pevných látek se mohou stát kapaliny (přeměna ledu ve vodu) a kapaliny se mohou změnit v plyny (přeměna vody v plyn), ale k těmto změnám je potřeba dodání nebo odebrání tepla. Teplo způsobující tyto změny se nazývá latentní teplo.

Nicméně latentní teplo neovlivňuje teplotu substance. – například voda se bude při 100°C stále vařit. Teplo dodané k udržení teploty na bodu varu je latentní teplo. Teplo způsobující změnu skupenství bez změny teploty je latentní teplo.

Díky tomuto rozdílu je jednoduché pochopit, proč se v chladících systémech používá chladivo. Vysvětluje to také, proč se termíny „celkový výkon" (citelné & latentní teplo) a „citelný výkon" používají pro definování chladícího výkonu jednotek. Během chladícího cyklu se v jednotce díky odebrání latentního tepla ze vzduchu formuje kondenzát. Citelný výkon je výkon požadovaný ke snížení teploty a latentní výkon je výkon k odstranění vlhkosti ze vzduchu.