No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Proud studeného vzduchu

S klimatizací je někdy asociováno proudění studeného vzduchu. To je ovšem způsobeno nesprávně navrženým  systémem. Pravděpodovný efekt na osazenstvo mísnosti vyplývající z umístění vnitřní jednotky a způsobu  její distribuce vzduchu musí být zvažován již ve fázi návrhu klimatizačního zařízení.

Důležitá je také výška stropu. Výrobci klimatizačních zařízení obecně předpokládají optimální výšku stropu pro  přímý expanzní systém mezi 2,70 a 3,50 metry. Studený vzduch o teplotě kolem 16°C dodávaný z této výšky je  schopen se promíchat s teplejším vzduchem v místnosti předtím než dosáhne úrovně osob, čímž je zabráněno  vzniku pocitu průvanu.

Nicméně v aplikacích nesplňujících tento obecný standart mohou být vlastnosti klimatizačního systému „vyladěny"  tak, aby tento nedostatek kompenzovaly.

Jednoduše, umístění jednotky má stejně jako výška stropu a jeho tvar hlavní vliv na přítomnost nebo nepřítomnost  průvanu. Vysvětlení tohoto faktu vyžaduje několik poznámek týkajících se vlastností studeného vzduchu.  Studený vzduch má tendenci se před fází svého poklesu dolů „přilepit" ke stropu. Tento jev, známý jako „koanda  efekt", pomáhá studenému vzduchu promíchat se s okolním vzduchem ještě předtím, než poklesne dolů do místnosti.Naneštěstí existence nějaké překážky, jako je např. trám stropu, má na tento proces rušivý vliv, neboť proudění vzduchu přeruší. V takovém případě bude studený vzduch, jehož proudění se zastavilo o trám, okamžitě klesat dolů a bude způsobovat nepohodlí jedincům sedících právě pod tímto místem. Víceméně stejným způsobem bude docházet ke kolizi studeného vzduchu u dvou jednotek umístěných naproti sobě.