No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Chladící okruh: O co zde jde?

Klimatizace funguje obdobně jako lednička. Chladivo proudí systémem a mění stav a nebo podmínky. V rámci 
„chladícího okruhu" rozlišujeme 4 fáze.  

Fáze:  
1  Kompresor, který tlačí chladivo systémem, je srdcem klimatizační jednotky. Před kompresorem se chladivo 
nachází v nízkotlaké plynné fázi. Díky kompresoru přejdou chladiva do vysokého tlaku, zahřejí se a proudí směrem 
ke kondenzátoru. 
 
2  V kondenzátoru uvolní páry chladiva o vysoké teplotě a vysokém tlaku své teplo do venkovního vzduchu a 
přejdou do podchlazeného vysokotlakého kapalného chladiva.  
 
3  Vysokotlaké kapalné chladivo prochází expanzním ventilem, který snižuje tlak chladiva, čímž teplota chladiva 
klesne pod teplotu chlazeného prostoru. Výsledkem je studené nízkotlaké kapalné chladivo.  
 
4 Nízkotlaké chladivo proudí do výparníku, kde při vypařování absorbuje teplo z vnitřního vzduchu a přejde do 
nízkotlaké plynné fáze. Páry chladiva proudí zpátky do kompresoru, kde celý proces začíná znovu.

V případě tepelného čerpadla je možné cyklus obrátit.