No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Co je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo   získává energii o nízké teplotě z okolního prostředí a zvýší její teplotu pro účely vytápění. Účinnosti tepelných čerpadel se obvykle vyjadřují topným faktorem systému (značeno COP). který většinou bývá v rozmezí 3 - 5. Jinými slovy, tepelné čerpadlo vyžaduje pouze 1kW elektřiny na to, aby z obnovitelného zdroje (vzduchu) získalo a do vytápěného objektu dodalo 3kW až 5kW tepla. Systémy s tepelným čerpadlem jsou tudíž třikrát až pětkrát účinnější než elektrokotle nebo kotle na fosilní paliva a jsou víc než schopné vytápět celý dům i v nejhlubších zimních mrazech. Rostoucí popularitu těchto systémů vytápění demostruje jejich ohromný rozmach a úspěšné nasazení v chladných klimatech Skandinávie.