No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Co je katechin?

Katechin je přirodní antibakteriální látka získávaná z listů čajovníku, která pokud se dostane do kontaktu s bakteriemi, tyto bakterie zneškodňuje.
Filtrační povrch  skládaného filtru je cca 1,5-krát větší než je plocha běžného rolovacího filtru.

Více informací o využívání katechinu v našich fotokatalytických filtrech