No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Co je přenos tepla?

Teplo vždy plyne z teplejší substance ke chladnější. Ve skutečnosti přenášejí rychleji se pohybující molekuly část své energie na ty pomalejší. Takto se rychlejší molekuly trochu zpomalí a pomalejší naopak trochu zrychlí. Vyjádřeno jednoduše to znamená, že pokud je venku horko, teplo se pokusí proniknout do chladnějších vnitřních prostor. 

Teplo může být přenášeno z jednoho celku na druhý následujícími způsoby:

  • záření
  • vedení
  • sdílení  

Záření

U pohybových vln (podobné světelným vlnám), v nichž je energie přenášena z jednoho celku na druhý bez potřeby zprostředkující hmoty.

Vedení 
U plynutí tepla mezi částmi substance nebo z jedné substance do druhé v přímém kontaktu.


Sdílení

Přenos prostřednictvím kapaliny nebo vzduchu.