No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
Datová centra

Řešení chlazení datových center

Product Image

Pro zajištění bezproblémového chodu vašich IT systémů společnost Daikin nabízí spolehlivá řešení chlazení, které zvládají velké množství tepla generovaného v datovém centru. 

Vaše výhody

Spolehlivost systému

Nároky datových center se neustále zvyšují. Společnost Daikin nabízí vysokou spolehlivost, stabilitu a úsporný provoz, kterou potřebujete pro chlazení po celý rok.

Chlazení bez dalších nákladů

Technologie chlazení Daikin bez dalších nákladů šetří energii využitím vzduchu z vnějšku budovy pro chlazení vody pro systém klimatizace. 

Úspora nákladů

Chladicí jednotky Daikin mohou být vybaveny možností zpětného získávání tepla, které získává teplo z procesů chlazení. Tímto způsobem chladicí jednotky zajišťují úsporné vytápění kanceláří. 

Menší uhlíková stopa

Protože chladicí jednotky využívají venkovní vzduch pro předchlazení vody používané v chlazení datových center, a protože zpětné získávání tepla zajišťuje vytápění vašich kanceláří, chladicí jednotky Daikin snižují dopad systému na životní prostředí.

Produkty

Přehled