Skip to main content

Odstraňuje 16 druhů pylů, které jsou v Evropě rozptýlené celoročně

Bylo potvrzeno, že technologie Streamer odstraňuje 16 druhů pylů. (cedr, cypřiš, rýže, pampas dvoudomý, jílek vytrvalý, bojínek luční, tomka vonná, srha laločnatá, borovice smolná, borovice černá, pelyněk, celík zlatobýl, starček přímětník, chmel japonský, bříza bradavičnatá, jinan dvoulaločný)

Profesor Moriaki Kusakabe

Odborný poradce
profesor projektu
Moriaki Kusakabe

Katedra biomedicínských věd,
Vysoká škola zemědělství a biologie,
Tokijská univerzita

Pyly jsou ve skutečnosti rozptýlené po celý rok

Jaro je možná představitelem pylové sezóny, ale tato představa je ovlivněná skutečností, že cedrový pyl, který způsobuje příznaky alergie u nejvyššího počtu lidí, začíná létat brzy na jaře. Ve skutečnosti však po celém Japonsku rozptyluje pyl celá řada rostlin, a to po celý rok. Je proto důležité poskytovat péči celoročně. V závislosti na počasí a oblasti jsou zdrojem rozptýleného pylu různé druhy trávy, např. srha laločnatá nebo bojínek luční (v celé Evropě), bříza (Arktida, střední Evropa), pelyněk, starček přímětník (střední Evropa) a cypřiš (středomořská oblast). Uvádí se, že tyto pyly způsobují v Evropě hlavně pollinózu neboli sennou rýmu (problém s alergií postihující dýchací cesty).

Prokazování účinku při odstraňování pylu cedru

Zkušební organizace

Prokázáno v L.S.L. Výzkumná laboratoř Asaka pod dohledem profesora projektu Kusakabeho, vysoká škola při Tokijské univerzitě

Zkušební metoda

Ztráta antigennosti pylu zachyceného na filtru s použitím moderní čističky vzduchu byla potvrzena metodou ELISA.

Streamer – druhy pylu – graf cedru

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 4 týdnů po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 98,9 % cedrového pylu.

Prokazování účinku při odstraňování pylu cypřiše

Zkušební organizace

Prokázáno v L.S.L. Výzkumná laboratoř Asaka pod dohledem profesora projektu Kusakabeho, vysoká škola při Tokijské univerzitě

Zkušební metoda

Ztráta antigennosti pylu zachyceného na filtru s použitím moderní čističky vzduchu byla potvrzena metodou ELISA.

Streamer – druhy pylu – graf cypřiše

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 4 týdnů po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 99,9 % cypřišového pylu.

Prokazování účinku při odstraňování pylu rýže

Zkušební organizace

Prokázáno v L.S.L. Výzkumná laboratoř Asaka pod dohledem profesora projektu Kusakabeho, vysoká škola při Tokijské univerzitě

Zkušební metoda

Ztráta antigennosti pylu zachyceného na filtru s použitím moderní čističky vzduchu byla potvrzena metodou ELISA.

Streamer – druhy pylu – graf rýže

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 2 týdnů po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 99,9 % rýžového pylu.

Prokazování účinku při odstraňování pylu pampasu dvoudomého

Zkušební organizace

Prokázáno v L.S.L. Výzkumná laboratoř Asaka pod dohledem profesora projektu Kusakabeho, vysoká škola při Tokijské univerzitě

Zkušební metoda

Ztráta antigennosti pylu zachyceného na filtru s použitím moderní čističky vzduchu byla potvrzena metodou ELISA.

Streamer – druhy pylu – graf pampasu dvoudomého

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 2 týdnů po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 99,9 % pylu pampasu dvoudomého.

Prokazování účinku při odstraňování pylu jílku vytrvalého

Zkušební organizace

Prokázáno v L.S.L. Výzkumná laboratoř Asaka pod dohledem profesora projektu Kusakabeho, vysoká škola při Tokijské univerzitě

Zkušební metoda

Ztráta antigennosti pylu zachyceného na filtru s použitím moderní čističky vzduchu byla potvrzena metodou ELISA.

Streamer – druhy pylu – graf jílku vytrvalého

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 2 týdnů po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 99,9 % pylu jílku vytrvalého.

Prokazování účinku při odstraňování pylu bojínku lučního

Zkušební organizace

Prokázáno v L.S.L. Výzkumná laboratoř Asaka pod dohledem profesora projektu Kusakabeho, vysoká škola při Tokijské univerzitě

Zkušební metoda

Ztráta antigennosti pylu zachyceného na filtru s použitím moderní čističky vzduchu byla potvrzena metodou ELISA.

Streamer – druhy pylu – graf bojínku lučního

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 2 týdnů po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 97,9% pylu bojínku lučního.

Prokazování účinku při odstraňování pylu tomky vonné

Zkušební organizace

Prokázáno v L.S.L. Výzkumná laboratoř Asaka pod dohledem profesora projektu Kusakabeho, vysoká škola při Tokijské univerzitě

Zkušební metoda

Ztráta antigennosti pylu zachyceného na filtru s použitím moderní čističky vzduchu byla potvrzena metodou ELISA.

Streamer – druhy pylu – graf tomky vonné

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 2 týdnů po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 99,9 % pylu tomky vonné.

Prokazování účinku při odstraňování pylu srhy laločnaté

Zkušební organizace

Prokázáno v L.S.L. Výzkumná laboratoř Asaka pod dohledem profesora projektu Kusakabeho, vysoká škola při Tokijské univerzitě

Zkušební metoda

Ztráta antigennosti pylu zachyceného na filtru s použitím moderní čističky vzduchu byla potvrzena metodou ELISA.

Streamer – druhy pylu – graf srhy laločnaté

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 2 týdnů po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 97,7% pylu srhy laločnaté.

Prokazování účinku při odstraňování pylu borovice smolné

Zkušební organizace

Prokázáno v L.S.L. Výzkumná laboratoř Asaka pod dohledem profesora projektu Kusakabeho, vysoká škola při Tokijské univerzitě

Zkušební metoda

Ztráta antigennosti pylu zachyceného na filtru s použitím moderní čističky vzduchu byla potvrzena metodou ELISA.

Streamer – druhy pylu – graf borovice smolné

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 4 týdnů po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 95,4 % pylu borovice smolné.

Prokazování účinku při odstraňování pylu borovice černé

Zkušební organizace

Prokázáno v L.S.L. Výzkumná laboratoř Asaka pod dohledem profesora projektu Kusakabeho, vysoká škola při Tokijské univerzitě

Zkušební metoda

Ztráta antigennosti pylu zachyceného na filtru s použitím moderní čističky vzduchu byla potvrzena metodou ELISA.

Streamer – druhy pylu – graf borovice černé

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 4 týdnů po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 98,0 % pylu borovice černé.

Prokazování účinku při odstraňování pylu pelyňku

Zkušební organizace

Prokázáno v L.S.L. Výzkumná laboratoř Asaka pod dohledem profesora projektu Kusakabeho, vysoká škola při Tokijské univerzitě

Zkušební metoda

Ztráta antigennosti pylu zachyceného na filtru s použitím moderní čističky vzduchu byla potvrzena metodou ELISA.

Streamer – druhy pylu – graf pelyňku

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 4 týdnů po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 90,6 % pylu pelyňku.

Prokazování účinku při odstraňování pylu celíku zlatobýlu

Zkušební organizace

Prokázáno v L.S.L. Výzkumná laboratoř Asaka pod dohledem profesora projektu Kusakabeho, vysoká škola při Tokijské univerzitě

Zkušební metoda

Ztráta antigennosti pylu zachyceného na filtru s použitím moderní čističky vzduchu byla potvrzena metodou ELISA.

Streamer – druhy pylu – graf celíku zlatobýlu

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 4 týdnů po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 88,8 % pylu celíku zlatobýlu.

Prokazování účinku při odstraňování pylu starčku přímětníku

Zkušební organizace

Prokázáno v L.S.L. Výzkumná laboratoř Asaka pod dohledem profesora projektu Kusakabeho, vysoká škola při Tokijské univerzitě

Zkušební metoda

Ztráta antigennosti pylu zachyceného na filtru s použitím moderní čističky vzduchu byla potvrzena metodou ELISA.

Streamer – druhy pylu – graf starčku přímětníku

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 4 týdnů po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 81,8 % pylu starčku přímětníku.

Prokazování účinku při odstraňování pylu chmele japonského

Zkušební organizace

Prokázáno v L.S.L. Výzkumná laboratoř Asaka pod dohledem profesora projektu Kusakabeho, vysoká škola při Tokijské univerzitě

Zkušební metoda

Ztráta antigennosti pylu zachyceného na filtru s použitím moderní čističky vzduchu byla potvrzena metodou ELISA.

Streamer – druhy pylu – graf chmele japonského

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 4 týdnů po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 99,9 % pylu chmele japonského.

Prokazování účinku při odstraňování pylu břízy bradavičnaté

Zkušební organizace

Prokázáno v L.S.L. Výzkumná laboratoř Asaka pod dohledem profesora projektu Kusakabeho, vysoká škola při Tokijské univerzitě

Zkušební metoda

Ztráta antigennosti pylu zachyceného na filtru s použitím moderní čističky vzduchu byla potvrzena metodou ELISA.

Streamer – druhy pylu – graf břízy bradavičnaté

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 4 týdnů po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 98,2 % pylu břízy bradavičnaté.

Prokazování účinku při odstraňování pylu jinanu dvoulaločného

Zkušební organizace

Prokázáno v L.S.L. Výzkumná laboratoř Asaka pod dohledem profesora projektu Kusakabeho, vysoká škola při Tokijské univerzitě

Zkušební metoda

Ztráta antigennosti pylu zachyceného na filtru s použitím moderní čističky vzduchu byla potvrzena metodou ELISA.

Streamer – druhy pylu – graf jinanu dvoulaločného

Výsledek experimentu potvrzuje, že během 4 týdnů po ozáření jednotkou Streamer došlo k odstranění 80,6 % pylu jinanu dvoulaločného.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky