Skip to main content

Přesvědčte se, že vaše chillery jsou v souladu se směrnicí EPBD a zajistěte bezpečný a optimální provoz s nejnižšími možnými náklady na energii.

První část iniciativy „Čistá energie pro všechny Evropany“ byla zahájena s implementací nejnovějšího vydání směrnice o energetické náročnosti budov EPBD.

Pravidelná údržba chillerů je velmi důležitá a pomáhá zajistit trvalou spolehlivost, účinnost, nízkou spotřebu a bezpečnost celého systému. Vzhledem k tomu, že se zaměření na zvyšování energetické účinnosti v celé EU zvyšuje, je nyní nezbytné, aby vaše postupy údržby HVAC systému byly dostačující i k zajištění souladu s legislativou.

Společnost Daikin a naši partneři proto nabízejí servisní prohlídky, aby bylo zajištěno, že vaše chillery Daikin jsou v souladu s požadavky směrnice EPBD a je jejich provoz bezpečný a optimální s nejnižší možnou spotřebou energie. Kontrola se provádí podle pokynů výrobce a sestává z následujících kroků:

  • Fyzická kontrola zařízení, jeho instalace a všech součástí včetně napájení (napětí), provozu kompresoru, hladiny chladiva a kompresorového oleje a utažení všech elektrických kontaktů
  • Kontrola a analýza všech historických a aktivních alarmů a varování
  • Fyzická kontrola odečtů senzorů, test a kalibrace teploty, tlaku, průtokových sond a kontrola provozních parametrů jako například přehřátí
  • Vizuální kontrola těsnosti a kontrola úniku chladiva
  • Zajistěte správnou funkci řídicí jednotky Microtech III a doprovodných modulů rozvaděče
  • Příprava podrobné servisní zprávy

 

Chcete-li udělat první krok k bezpečnosti systému a zajištění souladu se směrnicí EPBD, požádejte o speciální nabídku servisní prohlídky právě teď!

Navíc! Začněte plánovat do budoucna tím, že se podíváte na potenciální úspory energie, které mohou automatizační a řídicí systémy budov poskytnout.