Nedaří se mi vytvořit účet Daikin ID.

Pokud máte problémy s registrací účtu Daikin ID, informujte nás o tom pomocí tohoto formuláře