Cirkulární ekonomika odvětví HVAC-R

Uzavření smyčky

Vytvoření cirkulární ekonomiky pro odvětví HVAC-R

Cirkulární ekonomika Daikin

Společnost Daikin se účasní vývoje cirkulární ekonomiky v odvětví HVAC-R. Naším cílem je potlačit odpad a znečištění, uchovat produkty a materiály v používání a regenerovat přírodní systémy. Toto je částí našeho širšího závazku zajistit bezpečné a zdravé prostředí a při tom se snažíme snížit naše přímé i nepřímé emise CO2.

Jak toho dosáhneme

Zvýšení opakovaného použití chladiva

Zvýšení opakovaného použití chladiva

Dosažení cirkulární ekonomiky chladiva díky použití Certifikovaného odčerpaného chladiva a podporou opakovaného použití chladiva na trhu.

Zvýšení celoroční účinnosti

Zvýšení celoroční účinnosti našich produktů

Dosažení udržitelného vývoje po celou dobu životního cyklu instalace, díky nejlepší účinnosti na trhu, která je výsledkem použití technologií měniče, variabilní teploty chladiva a zpětného získávání tepla.

Používání chladiv s nižší hodnotou GWP

Vývoj a používání chladiv s nižší hodnotou GWP

Snížení hodnoty CO2eq díky použití chladiv s nižší hodnotou GWP, jako jsou R-32, R-407H a R-1234ze(E).

Snížení náplně chladiva

Snížení náplně chladiva v nových zařízeních

Účinnější chladiva, jako je R-32 a technologie mikrokanálků snižují náplň chladiva.

Opakované použití chladiva: Certifikované umístění odčerpaného chladiva

Opakované použití chladiva nahradí za rok více než 150 000 kg nového plynu.

Co znamená Certifikované umístění odčerpaného chladiva?

Externě certifikovaná kvalita

Podle posudku nezávislé laboratoře odčerpané chladivo vyhovuje normám certifikace AHRI700, takže má stejnou kvalitu jako nové chladivo.

Odčerpáno a znovu použito v Evropě

Odčerpané znamená, že je chladivo regenerováno vysoce kvalitním způsobem v souladu s předpisy upravující použití fluorovaných plynů F-gas.

Odčerpání R-410A je pouze začátek

V existujících instalacích je obrovský potenciál R-410A, a proto vás zveme, abyste se přidali k naší misi při tvorbě cirkulární ekonomiky. Dnes chladivo R-410A a v budoucnosti pro ostatní chladiva.

Množství certifikovaného umístění

V závodě Daikin Europe se používá nové a odčerpané chladivo. Prostřednictví procesu auditu zajišťujeme, aby bylo odčerpané chladivo administrativně umístěno při plnění v závodě do VRV IV+ a Mini VRV.

Co znamená Certifikované umístění odčerpaného chladiva?

Certifikované umístění odčerpaného chladiva: Princip

Princip certifikovaného umístění odčerpaného chladiva
  1. V našem závodě používáme směs odčerpaného a nového chladiva
  2. Jednotky jsou plněny směsí odčerpaného a nového chladiva
  3. Audit a externí certifikace
  4. Odčerpané chladivo je ze 100 % administrativně přiděleno k VRV IV+ zpětnému získávání tepla a řadě VRV IV S

S programem Daikin pro odčerpané chladivo se obchod Action vydává zelenou cestou.

V současné době Action zintenzivňuje své partnerství se společností Daikin v rámci svého nového průlomového projektu: odčerpání chladiva ve svých renovovaných obchodech a jeho opětovné využití.

Obchod ACTION

Více informací

Související články