Mám zájem o dotaci Daikin

Jak velkou dotaci mohu získat

V případě, že získáte dotaci Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na výměnu starého kotle za tepelné čerpadlo, Daikin vám navíc při použití tepelného čerpadla Daikin Altherma přispěje 5 000 Kč

Co je to Daikin dotace?

Daikin má zelené srdce, proto chce ještě více podporovat náhradu neekologických kotlů na tuhá paliva za vysoce efektivní tepelná čerpadla Daikin Altherma. Přispějeme tak společně ke zlepšení životního prostředí.

Pro koho je dotace určena?

Majitelé nemovitostí, kteří chtějí zlikvidovat svůj starý neekologický kotel a při tom:

  • a) Chovat se ekologicky a omezit vznik skleníkových plynů a dalších škodlivin v ovzduší
  • b) Vytápět pohodlně „dotykem prstu“
  • c) Mít vždy k dispozici levně a ekologicky ohřátou teplou vodu
  • d) Nenamáhat se s přípravou paliva, vynášením popela, čištěním a obsluhou kotle
  • e) Mít čistý, nezaprášený a nezakouřený dům
  • f) Uvolnit si místnost na uhlí pro jiné příjemnější účely
  • g) Snížit náklady na vytápění a elektřinu pro celý dům

V neposlední řadě zajistit čistší přírodu pro svoje děti a vnoučata.

Kdo bude Daikin dotaci poskytovat?

společnost DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Budějovická 778/3A, PSČ 140 00, Česká republika, IČ: 480 39 497, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 15503.

Platnost akce?

Platnost této akce je stanovena do 31.3.2020 (v závislosti na termínech jednotlivých dotačních programů). Podmínkou získání „Daikin dotace“ je instalace a zprovoznění tepelného čerpadla realizační společností do 30.6.2020 s tím, že dané tepelné čerpadlo musí být zakoupeno od společnosti Daikin jejím partnerem do 31.3.2020. Příjem žádostí o Daikin dotaci probíhá do 31.03.2021.

Jaké tepelné čerpadlo je podporované?

Pravidla Daikin dotace?