Filosofie skupiny Daikin

Snažíme se, aby se naše skupina neustále vyvíjela

Vedení společnosti Daikin formulovalo jasnou filosofii skupiny, která tvoří základ pro způsob myšlení, který by měl v Daikin Group sdílet každý. Proto je také aktivně podporováno důkladné pochopení zásad skupiny Daikin ze strany všech zaměstnanců.

Toto porozumění pomáhá zaměstnancům objevit v sobě hrdost na organizaci, pro niž pracují a budovat důvěryhodné vztahy s kolegy, zákazníky, dodavateli a dalšími zúčastněnými stranami po celém světě.

Filosofie skupiny Daikin umožňuje každému ve skupině přicházet s inovativními nápady a návrhy, zodpovědně se rozhodovat a činit flexibilní kroky při výkonu své práce.

Zde je 10 základních principů filosofie skupiny Daikin:

  • Snaha o vytváření nových hodnot díky předvídání budoucích potřeb zákazníků
  • Přispívání společnosti špičkovými světovými technologiemi
  • Uskutečňování budoucích snů snahou o maximální naplnění firemních hodnot
  • Snaha myslet a jednat globálně
  • Snaha být flexibilní a dynamickou skupinou
  • Snaha být společností, která je lídrem v uplatňování ekologických postupů
  • Je třeba mít neustále na paměti náš vztah s celou společností, a tedy jednat tak, abychom si zasloužili její důvěru
  • Silou, která naši skupinu posouvá na vytyčené cestě vpřed, je hrdost a zápal každého z našich zaměstnanců.
  • Přispějte k tomu, abychom si získali celosvětové uznání díky optimálnímu řízení naší organizace a jejích lidských zdrojů pomocí hladce fungujícího horizontálního systému řízení.
  • Atmosféra svobody, odvaha k inovacím a zároveň dodržování osvědčených postupů – tak vypadá naše cesta