Daikin Europe Academy

Evropská akademie Daikin

Rozvíjejte se a vyrůstejte s Daikinem.

Daikin europe academy training

Osvojte si své nadání

Evropská akademie Daikin je naše tuzemské školicí centrum zavedené kvůli vylepšení znalostí a dovedností našich zaměstnanců a obchodních partnerů. Naši zaměstnanci jsou na prvním místě, díky poskytnutým firemním cvičením skrze čtyř různých programů zahrnujících od techniky a obchodu až po vedení a management. Zaměstnanci sdílí své nadání, nápady a energii, a my jim nabízíme šanci vylepšit jejich dovednosti a rozvíjet jejich potenciál.

Dovednostní školení

Vylepšete své základní dovednosti jako je vyjednávání, techniky přednesu a kvalitního myšlení.

Odborné (technické) školení

Získejte přehled o nových výrobcích a trzích souvisejících se společností Daikin.

Školení managementu a vedení

Rozvíjejte klíčové vůdčí schopnosti s efektivními metodami pro strategické plánování, rozhodování se a více.

Obchodní školení

Řiďte a zesilte obchodní soudržnost týmu a podílejte se na praktických cvičení použitelných v záležitostech skutečného světa.