Service Games

Daikin Service Games 2019

Vaše příležitost ukázat, že jste nejlepší servisní technik firmy Daikin na světě

Proč byste se měli zúčastnit:

Vědomosti. Sláva. Zkušenosti. 

  • Poznejte a prohlubte své schopnosti a znalosti.
  • Uveďte své teoretické znalosti do praxe.
  • Odhalte své silné a slabé stránky a naučte se, jak využít těch silných.
  • Buďte hrdi na to, že jste efektivním členem týmu firmy Daikin.
  • Využijte příležitost stát se nejlepším servisním technikem firmy Daikin na světě.
Daikin_Service_Games_Logo.jpg

Jak to funguje

12.03.2019 - Předvýběrová webová zkouška – ve vaší zemi, na vašem místě, ve vašem místním jazyce

60 otázek k zodpovězení během 60 minut (otázky na techniku, jakost práce, zákaznickou péči a bezpečnost)
Ze všech účastníků webové zkoušky budou ti s 3 nejlepšími výsledky z každé středoevropské země pozváni do finále.
 

16.05.2019 - Finále Daikin Central Europe Service Games, Vídeň

Ve Vídni budete soutěžit proti nejlepším 3 servisním technikům z 10 středoevropských oblastí.
3 soutěže nakonec ukážou, zda jste nejlepší servisní technik firmy Daikin ve střední Evropě.

  1. Teoretická soutěž
  2. Soutěž v odstraňování potíží
  3. Soutěž v tvrdém pájení

 

lerning model

Jste nejlepší ve střední Evropě?
Pak budete pozváni na European Service Games (Belgie, říjen 2019)

Jste nejlepší v celé Evropě?
Pak budete pozváni na Worldwide Service Games (Japonsko, listopad 2020)

Využijte možnosti předvést, že jste NEJLEPŠÍ servisní technik firmy Daikin na světě!