O naší společnosti Daikin

Naše společnost

Naše poslání

Naším cílem je poskytovat vysoce kvalitní produkty a komplexní řešení klimatizace pro vytvoření příjemného a udržitelného prostředí v interiérech pro všechny uživatele ve všech částech světa.

Daikinbrand-photogrid.png

Značka Daikin

S pomocí vlastních značkových technologií s nákladově efektivními řešeními se snažíme utvářet budoucí trendy v oblasti systémů pro vytápění, chlazení, větrání a mrazení a dodávat zákazníkům produkty Daikin poskytující maximální pohodlí, na něž se mohou vždy spolehnout.

Innovation3-500x330.png

Inovace

Naším cílem je jednak poskytovat vysoce kvalitní produkty v přítomnosti, a zároveň působit na špici v oblasti vývoje energeticky úsporných technologií pro budoucnost.

environmental-500x330.png

Odpovědnost vůči životnímu prostředí

Také ohledně snižování dopadu na životní prostředí jsme na samém čele vývoje. To je také důvod, proč při všech činnostech ctíme zásady ekologické šetrnosti a udržitelnosti.

Klíčové hodnoty skupiny Daikin Europe Group jsou:

  • Absolutní hodnověrnost – závazek k budování vzájemné důvěry a otevřenosti s našimi zákazníky, kolegy, obchodními partnery a místními komunitami.
  • Iniciativní řízení – závazek k budování naší společnosti prostřednictvím podněcování a oceňování iniciativy a dokonalosti všech našich zaměstnanců.
  • Harmonické mezilidské vztahy – závazek k vytváření takového pracovního prostředí, ve kterém budou všichni vzájemně spolupracovat na plnění cílů a výzev společnosti Daikin.

Společenská odpovědnost společnosti (CSR)

Společnost Daikin Europe se jakožto součást globální skupiny Daikin Group snaží být celosvětovým lídrem v každém aspektu své činnosti. Společenská odpovědnost firmy není pro Daikin jen dobře míněná iniciativa, nýbrž je přímo zakódovaná v DNA společnosti a utváří firemní kulturu. Klíčové hodnoty, Filosofie skupiny a Kodex firemní etiky vymezují, jakým způsobem chce společnost Daikin podnikat a jak přejímá zodpovědnost nejen vůči sobě samé, ale i vůči ostatním.

Filosofie skupiny

Vedení společnosti Daikin formulovalo jasnou filosofii skupiny, která tvoří základ pro způsob myšlení, který by měl v Daikin Group sdílet každý. Filosofie skupiny Daikin umožňuje každému ve skupině přicházet s inovativními nápady a návrhy, zodpovědně se rozhodovat a činit flexibilní kroky při výkonu své práce.

Firemní etika

Firemní etika vyjadřuje základní hodnoty společnosti Daikin a představuje rámec pro rozhodování jejích pracovníků. Každý člen a zaměstnanec společnosti Daikin Europe Group je osobně odpovědný za dodržování vysokých etických a právních standardů a norem chování, a to s ohledem na jejich literu i ducha a bez ohledu na to, zda jsou jejich požadavky vyžadovány zákonem, či nikoli.

Více informací