Cementárna Holcim

Cementárna Holcim

Dotternhausen, Německo

Holcim - Chladicí jednotka Daikin

V cementárně Holcim v německém Dotternhausenu je hlavní prioritou minimální dopad na životní prostředí a místní obyvatelstvo. Vzhledem k nutnosti použití vysokých teplot spotřebovává produkce cementu značné množství energie. Proto cementárna Holcim k dosažení svých ambiciózních cílů v oblasti životního prostředí a energetické účinnosti využívá nejmodernější technologii.

Splnit tyto cíle pomáhá společnosti chladicí jednotka od společnosti Daikin, vybavená špičkovými technologiemi a navržená pro zajištění vysoké energetické účinnosti a nízkých nákladů na energii.

„Chladicí jednotka nám v cementárně Dotternhausen pomáhá dosáhnout cílů společnosti Holcim Süddeutschland GmbH v oblasti životního prostředí a energetické účinnosti. Mezi tyto cíle patří snížení škodlivých emisí, zejména emisí CO2, zachování přírodních zdrojů a zvyšování energetické účinnosti.“

- Stephen Mocker, Holcim (Süddeutschland) GmbH

Náročné požadavky na chlazení a spolehlivost, jakož i na instalaci

Společnost Holcim po mnoho let využívá technologii Daikin ve svých serverových a transformátorových místnostech. V roce 2016 začala firma používat také chladicí jednotku od společnosti Daikin k neutralizaci tepla, které se v cementárně vytváří v pohonech, ložiscích a v hydraulickém okruhu při procesech broušení, a také k chlazení kompresorů v centrální stanici stlačeného vzduchu. Tyto aplikace kladou vysoké nároky na výkon chladicí jednotky, jelikož materiál se v rotační peci předehřívá na teplotu 1400 °C.

Instalace chladicí jednotky probíhala za obtížných podmínek, navíc měli technici pouze tři hodiny na její začlenění. V případě delší odstávky se vzduchové kompresory přehřívají a vypínají - zastavuje se tedy provoz, protože systémy cementárny nemohou fungovat bez stlačeného vzduchu. Řešení plug-and-play umožnilo společnosti Daikin splnit tyto náročné požadavky tím, že dodala systémy předem připravené k instalaci a provozu.

Instalace

Snížení emisí CO2 cementárny

Snížení emisí CO2 cementárny

Cement jako pojivo pro beton je nedílnou součástí našeho života a nachází se ve všech stavbách od silnic až po továrny, kanceláře a obytné budovy. Holcim se zaměřuje na výrobu cementu a pojiva z vypálené naftonosné břidlice - což je výrobní proces, který snižuje emise CO2. Výroba slínku spotřebovává velké množství energie v důsledku vysokých teplot potřebných k pálení vápence, což ztěžuje optimalizaci výrobního procesu z hlediska spotřeby energie.

Společnost Holcim se však snaží o splnění své ekologické odpovědnosti tím, že za svou nejvyšší prioritu stanovila používání energeticky účinných systémů. Společnost vylepšuje své stávající systémy cíleným způsobem, přičemž se zaměřuje na zvýšení účinnosti nových investic.

Chladicí jednotky Daikin zaručují vynikající výkon a zároveň minimalizují spotřebu energie.

Více informací

Naše další případy