Hotelový pokoj s vestavěnou skříní v designu černého dřeva a bílu orchidejí

Servis pro kvalitní vnitřní vzduchu

Nabídka servisu pro kvalitní vnitřní vzduchu

Instalace a uvedení do provozu

Je naprosto zásadní, aby systémy HVAC byly instalovány podle doporučení výrobců a uvedeny do provozu podle posledního návrhu.

Montážní firmy většinou provádějí na místě nějaké změny (například přizpůsobují délku potrubí), což může mít významný dopad na výkon, energetickou účinnost a kvalitu vnitřního vzduchu.

Klíčový je výběr schválené montážní firmy, která systém od konkrétního výrobce nainstaluje a zajistí dohled, stejně jako i výběr společnosti, která má již s podobnými instalacemi zkušenosti.

Údržba

Pravidelná údržba větracích systémů je velmi důležitá a měla by být součástí komplexního servisního režimu systému HVAC budovy.

U větracích systémů je čistota obzvláště důležitá, protože prach a nečistoty mohou ovlivnit jejich schopnost udržovat kvalitu vnitřního vzduchu.

Součástí údržby by měla být kontrola sání a odtahů, zda nevykazují známky usazování nečistot nebo poškození povětrnostními vlivy či zvířaty, jakož i kontroly potrubních rozvodů a vnitřních jednotek.

Program Daikin Refilter

Společnost Daikin nabízí program Refilter pro analýzu, optimalizaci a vylepšení vašeho systému HVAC s celkovým zaměřením na kvalitu vnitřního vzduchu.

  • Audit kvality vnitřního vzduchu
  • Program Čerstvý vzduch pro optimalizaci nastavení
  • Přizpůsobený akční plán s návrhem zlepšení a protiopatření

Naši technici nabízejí návštěvu místa s kontrolním seznamem zaměřeným na kvalitu vnitřního vzduchu.

Podporujeme vás našimi odbornými znalostmi, abychom ověřili stav vašeho systému HVAC a poskytli vám jasnou zprávu o stavu vašeho systému klimatizace, vzduchotechnických jednotek, potrubí, větracích a vnitřních jednotek.

Identifikujeme okamžitý soubor opatření, která zlepší schopnost vašeho systému zvýšit množství čerstvého vzduchu a snížit prašnost ve vnitřních prostorách.

Hotelový pokoj s vestavěnou skříní v designu černého dřeva a bílu orchidejí
Ikona kontrolního seznamu

Naši technici nabízejí návštěvu místa s kontrolním seznamem zaměřeným na kvalitu vnitřního ovzduší.

Loho programu Daikin Refilter
Ikona statusu monitorování

Podporujeme vás našimi odbornými znalostmi, abychom ověřili stav vašeho systému HVAC a poskytli vám jasnou zprávu o stavu vašeho systému klimatizace, vzduchotechnických jednotek, potrubí, větracích a vnitřních jednotek.

Mějte kvalitu vnitřního vzduchu stále pod kontrolou

Servisní technici ze společnosti Daikin vám pomohou najít jakoukoli slabinu vašeho HVAC systému a k jejímu vyřešení nabídnou nejen širokou paletu služeb na míru, ale i rozsáhlé zkušenosti.

 

Ilustrace portfólia servisu kvality vnitřního vzduchu