header_inverter_technology.jpg

Technologie řízení invertorem značky Daikin

Navrženo pro úsporu energie.

Technologie řízení invertorem

Odstranění plýtvání energií

Klimatizační zařízení a tepelná čerpadla udržují v místnosti nastavenou teplotu buď chlazením (když teplota v místnosti stoupne nad nastavený limit), nebo naopak vytápěním (když teplota klesne pod nastavený limit).

Namísto spotřebovávání energie na rozběh a zastavování motoru invertor reguluje otáčky plynulým způsobem. Motor tak běží nepřetržitě a systém má dlouhodobě vyšší účinnost. Udržováním rovnoměrného chodu tak naše technologie řízení invertorem dokáže v porovnání s tradičními systémy se zapínáním a vypínáním snížit spotřebu o 30 %.

Princip naší technologie řízení invertorem lze přirovnat k lidskému běhu. Běžec také vydá více energie, když střídavě sprintuje a zastavuje, než když běží rovnoměrným vytrvaleckým tempem.

Typ klimatizace bez invertoru

Typ klimatizace bez invertoru

Když jednotka pracuje v režimu, kdy se spustí, zastaví, poté je chvíli v klidu a opět se spustí a zastaví, spotřebuje více energie.

Typ klimatizace s invertorem

Typ klimatizace s invertorem

Je-li zachováno plynulé tempo, jednotka běží nepřetržitě a šetří energií.

inverter2.png

Stálá úroveň pohodlí se stabilním klimatem

Invertor průběžně upravuje chlazení či vytápění na výstupu podle momentální teploty v místnosti. Díky kombinaci se zkrácenou dobou rozběhu systému je v interiéru stabilně udržována ideální teplota.

Inverter.png

Snížení spotřeby energie až o 30 %

Invertor sleduje teplotu vzduchu v interiéru a podle potřeby ji upravuje. Namísto spotřebovávání energie na rozběh a zastavování motoru invertor reguluje jeho otáčky tak, aby běžel plynule a byl v delším časovém úseku účinnější.