Náhrada VRV

VRV IV Q-series - RXYQQ-T

Rychlá a; kvalitní výměna u systémů R-22 a R-407C

RXYQQ-T

Vlastnosti produktu

  • Nákladově výhodná a rychlá výměna, při které je nutné vyměnit pouze venkovní a vnitřní jednotku, což znamená, že uvnitř vaší budovy nebudou prováděny žádné práce
  • Díky vývoji technologie tepelných čerpadel a účinnějšímu chladivu R-410A lze dosáhnout zvýšení účinnosti o více než 70 %
  • Méně rušivá a časově nenáročná instalace v porovnání s instalací nového systému, neboť potrubí chladiva lze zachovat
  • Unikátní automatické plnění chladiva eliminuje potřebu výpočtu objemu chladiva a umožňuje bezpečnou výměnu dílu od jiného výrobce
  • Zahrnuje standardy VRV IV a; technologie: variabilní teplota chladiva a kompresory plně řízené invertorem
  • Automatické čištění potrubí chladiva zajišťuje čistou potrubní síť, a to i v případě selhání kompresoru
  • Přesné ovládání teploty, zajištění čerstvého vzduchu, vzduchotechnické jednotky a vzduchové clony Biddle – vše integrované v jednom systému vyžadujícím jediný kontaktní bod
  • Přizpůsobte vaše VRV pro nejlepší sezónní účinnost a; komfort díky funkci variabilní teploty chladiva řízené počasím. Vyšší celoroční účinnost o 28 %. Žádný studený průvan způsobený vysokou teplotou vystupujícího vzduchu
  • Software VRV konfigurátoru pomáhá rychlejšímu uvedení do provozu, nastavení konfigurace a přizpůsobení požadavkům
  • Displej venkovní jednotky umožňuje rychlé nastavení v místě použití a snadné zobrazení chyb spolu se zobrazením provozních parametrů pro kontrolu základních funkcí.
  • Možnost přidání vnitřních jednotek a zvýšení výkonu bez změny potrubí chladiva
  • Možnost rozložit výměnu do několika fází díky modulární konstrukci VRV systému
  • Flexibilní kombinace venkovních jednotek umožňuje vyhovět požadavkům na prostor pro instalaci a účinnost
  • Udržujte svůj systém v dokonalém stavu pomocí naší služby i-Net: Nepřetržité monitorování pro zajištění maximální účinnosti, delší životnosti, okamžitých servisních zásahů na základě předpovědi selhání a zajištění provozuschopnosti a využívání

Výhody

  • Měnič

    Měnič

    Kompresory řízené invertorem upravují otáčky kompresoru podle skutečné potřeby. Menší počet rozběhů a zastavení vede k nižší spotřebě energie (až 30 %) a stabilnějším teplotám.

Technické údaje

Dokumentace

Katalogy
Jazyk ke stažení
Instalační příručky
Referenční příručka instalátoru
Jazyk ke stažení

Je nám líto, v této kategorii jsme nenalezli žádné dokumenty.

Je nám líto, v této kategorii jsme nenalezli žádné dokumenty.

Provozní příručky
Jazyk ke stažení

Je nám líto, v této kategorii jsme nenalezli žádné dokumenty.

Rozměrové výkresy
Jazyk ke stažení

Je nám líto, v této kategorii jsme nenalezli žádné dokumenty.

Je nám líto, v této kategorii jsme nenalezli žádné dokumenty.