3MXS68G3V1B2
Skříň Colour   Slonovinová
Rozměry Jednotka Výška mm 735
    Šířka mm 936
    Hloubka mm 300
  Zabalená jednotka Výška mm 797
    Šířka mm 992
    Hloubka mm 390
Hmotnost Jednotka kg 58
  Zabalená jednotka kg 63
Tepelný výměník Délka mm 845
  Řádků Množství   2
  Rozteč lamel mm 1.6
  Stupňů Množství   32
  Tube type   Hi-XA (8)
  Lamela Type   WF lamela
    Zpracování   Protikorozní úprava
Ventilátor Typ   Ventilátor oběžného kola
  Průtok vzduchu Chlazení Vysoké m³/min 52.7
      Vysoké cfm 1,861
      Jm. m³/min 49.4
      Jm. cfm 1,744
      Nízký m³/min 43.5
      Nízký cfm 1,536
    Vytápění Vysoké m³/min 46.4
      Vysoké cfm 1,638
      Jm. m³/min 44.5
      Jm. cfm 1,571
      Nízký m³/min 16.3
      Nízký cfm 576
  Příkon Chlazení Vysoké W 70
      Nízký W 36
      Standardní W 58
    Vytápění Vysoké W 55
      Nízký W 10
      Standardní W 48
Motor ventilátoru Model   KFD-380-50-8C
  Výkon W 53
  Otáčky Chlazení Vysoké ot./min 840
      Jm. ot./min 790
      Nízký ot./min 700
    Vytápění Vysoké ot./min 780
      Jm. ot./min 750
      Nízký ot./min 300
  Proud při provozu Chlazení Nízký A 0.10
      Standardní A 0.16
      Vysoký A 0.20
    Vytápění Nízký A 0.03
      Standardní A 0.14
      Vysoký A 0.16
Kompresor Model   2YC45DXD#C
  Type   Hermeticky utěsněný rotační kompresor
  Výstup W 1,380
Provozní rozsah Chlazení Okolí Min. °CDB -10
      Max. °CDB 46
  Vytápění Okolí Min. ° CWB -15
      Max. ° CWB 18
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 61
Hladina akustického tlaku Chlazení Jm. dBA 48
  Vytápění Jm. dBA 49
Chladivo Type   R-410A
  Náplň kg 2.59
  Náplň TCO2Eq 5.4
  GWP   2,087.5
Spoje potrubí Liquid Množství   3
    OD mm 6.35
  Plyn Množství   1
    OD mm 9.52
  Vypouštění OD mm 16 (vnitřní průměr připojované hadice)
  Plyn 2 Množství   2
    OD mm 12.7
  Délka potrubí Max. OU - IU m 25
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 30m)
  Rozdíl hladin IU - OU Max. m 15
    IU - IU Max. m 7.5
  Tepelná izolace   Potrubí kapaliny a plynu
  Celková délka potrubí Systém Skutečná m 50
Capacity control Method   Řízený měničem
Chladicí olej Objem náplně l 0.65
  Typ   FVC50K
Standardní příslušenství Příručka pro instalaci 1
  Uzávěr vypouštění 1
  Sestava reduktoru 1
Power supply Název   V1
  Fáze   1~
  Frekvence Hz 50
  Napětí V 230
Current Spouštěcí proud Chlazení A 9.1
    Vytápění A 9.1
Kabelové spoje For power supply Remark   3 pro napájení, 4 pro vodiče mezi jednotkami (včetně zemnicího vodiče)
Proud - 50 Hz Maximální proud na pojistkách (MFA) A 20
Poznámky Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m
  Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5m
  Obsahuje fluorované skleníkové plyny