ARXN25N6V1B9 ARXN25N5V1B9 ARXN35N6V1B9 ARXN35N5V1B9 ARXN50NV1B9 ARXN60NV1B9 ARXN25NV1B9 (Archivováno) ARXN35NV1B9 (Archivováno)
Skříň Colour   Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová
  Materiál   Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel Ocel
Rozměry Jednotka Výška mm 550 550 550 550 628 753 550 550
    Šířka mm 658 658 658 658 855 855 658 658
    Hloubka mm 289 289 289 289 328 328 289 289
  Zabalená jednotka Výška mm 580 580 580 580 693 793 580 580
    Šířka mm 775 775 775 775 990 990 775 775
    Hloubka mm 355 355 355 355 415 415 355 355
Hmotnost Jednotka kg 24 24 26 26 37 44 24 26
  Zabalená jednotka kg 26 26 28 28 40 47 26 28
Kompresor Množství_   1 1 1 1 1 1 1 1
  Model   1YC23AUXD 1YC23AUXD 1YC23AUXD 1YC23AUXD 2YC36BXD 2YC36BXD 1YC23AUXD 1YC23AUXD
  Množství oleje cm³ 375 375 375 375 650 650 375 375
  Type   Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor
  Typ oleje   Daphne FVC50K (éter olej) Daphne FVC50K (éter olej) Daphne FVC50K (éter olej) Daphne FVC50K (éter olej) Daphne FVC50K (éter olej) Daphne FVC50K (éter olej) Daphne FVC50K (éter olej) Daphne FVC50K (éter olej)
  Startovací metoda   Poháněný měničem Poháněný měničem Poháněný měničem Poháněný měničem Poháněný měničem Poháněný měničem Poháněný měničem Poháněný měničem
Balení Material   EPS, Vlnitá deska EPS, Vlnitá deska EPS, Vlnitá deska EPS, Vlnitá deska EPS, Vlnitá deska EPS, Vlnitá deska EPS, Vlnitá deska EPS, Vlnitá deska
  Hmotnost kg 2 2 2 2 2 2 2 2
Tepelný výměník Délka mm 627 627 627 627 864 864 627 627
  Řádků Množství   1 1 2 2 2 2 1 2
  Rozteč lamel mm 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
  Přední část 0.33 0.33 0.32 0.32 0.62 0.62 0.33 0.32
  Stupňů Množství   24 24 24 24 34 34 24 24
  Tube type   Hi-X Hi-X Hi-X Hi-X Hi-X Hi-X Hi-X Hi-X
  Tube material   Měď Měď Měď Měď Měď Měď Měď Měď
  Průměr trubky mm 7 7 7 7 7 7 7 7
  Lamela Type   Vlnité lamely Vlnité lamely Vlnité lamely Vlnité lamely Vlnité lamely Vlnité lamely Vlnité lamely Vlnité lamely
    Zpracování   Hydrofilní Hydrofilní Hydrofilní Hydrofilní Hydrofilní Hydrofilní Hydrofilní Hydrofilní
Ventilátor Typ   Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola
  Směr vypouštění   Vodorovně Vodorovně Vodorovně Vodorovně Vodorovně Vodorovně Vodorovně Vodorovně
  Množství   1 1 1 1 1 1 1 1
  Průtok vzduchu Chlazení Vysoké m³/min 25.5 25.5 20.7 20.7 47.9 50.9 25.5 20.7
      Vysoké cfm 900 900 730 730 1,690 1,796 900 730
  Vnější statický tlak Max. Pa 0 0 0 0 0 0 0 0
Motor ventilátoru Množství   1 1 1 1 1 1 1 1
  Model   MSLY10/15F-1 MSLY10/15F-1 MSLY10/15F-1 MSLY10/15F-1 M5MSY20/25/30BR-1-NS M5MSY20/25/30BR-1-NS MSLY10/15F-1 MSLY10/15F-1
  Krytí   24 24 24 24 23 23 24 24
  Stupeň izolace   Třída "E" Třída "E" Třída "E" Třída "E" Třída "E" Třída "E" Třída "E" Třída "E"
  Póly   8 8 8 8 8 8 8 8
  Výkon W 41 41 41 41 61 61 41 41
  Pohon   Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon
  Otáčky Chlazení Vysoké ot./min 890 890 840 840 880 880 890 840
Provozní rozsah Chlazení Okolí Min. °CDB 10 10 10 10 -10 -10 10 10
      Max. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46
  Vytápění Okolí Min. ° CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Max. ° CWB 18 18 18 18 18 18 18 18
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 58 (0.000) 58 60 (0.000) 60 64 (0.000) 65 (0.000) 58 60
Hladina akustického tlaku Chlazení Vysoké dBA 45 45 46 46 51 51 45 46
Chladivo Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Náplň kg 0.74 0.74 1.00 1.00 1.45 1.45 0.74 1.00
  Náplň TCO2Eq 1.5 1.5 2.1 2.1 3.0 3.0 1.5 2.1
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Spoje potrubí Liquid Množství   1 1 1 1 1 1 1 1
    Typ   Nálevkovitý ventil Nálevkovitý ventil Nálevkovitý ventil Nálevkovitý ventil Nálevkovitý ventil Nálevkovitý ventil Nálevkovitý ventil Nálevkovitý ventil
    OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn Množství   1 1 1 1 1 1 1 1
    Typ   Nálevkovitý ventil Nálevkovitý ventil Nálevkovitý ventil Nálevkovitý ventil Nálevkovitý ventil Nálevkovitý ventil Nálevkovitý ventil Nálevkovitý ventil
    OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52 12.70 15.90 9.52 9.52
  Vypouštění Množství   1 1 1 1 1 1 1 1
    Typ   Spoj vypouštění Spoj vypouštění Spoj vypouštění Spoj vypouštění Spoj vypouštění Spoj vypouštění Spoj vypouštění Spoj vypouštění
    OD mm 16 16 16 16 16 16 16 16
  Délka potrubí Max. OU - IU m 3 3 3 3 3 3 3 3
      OU - IU m 20 20 20 20 30 30 20 20
    Systém Bez náplně m 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 7.5 m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 7.5 m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 7.5 m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 7.5 m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 7.5 m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 7.5 m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 7.5 m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 7.5 m)
  Rozdíl hladin IU - OU Max. m 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
  Tepelná izolace   Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu
Metoda odmrazování Teplota Teplota Teplota Teplota Teplota Teplota Teplota Teplota
Řízení odmrazování Venkovní výměník a snímač prostředí Venkovní výměník a snímač prostředí Venkovní výměník a snímač prostředí Venkovní výměník a snímač prostředí Venkovní výměník a snímač prostředí Venkovní výměník a snímač prostředí Venkovní výměník a snímač prostředí Venkovní výměník a snímač prostředí
Capacity control Method   Řízený měničem Řízený měničem Řízený měničem Řízený měničem Řízený měničem Řízený měničem Řízený měničem Řízený měničem
Chladicí olej Objem náplně l 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4
  Typ   FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K
Power supply Název   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fáze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napětí V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Current Jmenovitý proud při provozu (RLA) Chlazení A 3.82 3.82 5.73 5.73 7.36 8.52 3.82 5.73
    Vytápění A 3.83 3.83 5.19 5.19 6.86 7.46 3.83 5.19
  Maximální proud při provozu Chlazení A 6.0 6.0 6.5 6.5 13.3 13.6 6.0 6.5
    Vytápění A 6.8 6.8 7.8 7.8 16.3 16.6 6.8 7.8
Kabelové spoje For power supply Quantity   3 3 3 3 3 3 3 3
    Remark   3 pro napájení, 4 pro vodiče mezi jednotkami (včetně zemnicího vodiče) 3 pro napájení, 4 pro vodiče mezi jednotkami (včetně zemnicího vodiče) 3 pro napájení, 4 pro vodiče mezi jednotkami (včetně zemnicího vodiče) 3 pro napájení, 4 pro vodiče mezi jednotkami (včetně zemnicího vodiče) 3 pro napájení, 4 pro vodiče mezi jednotkami (včetně zemnicího vodiče) 3 pro napájení, 4 pro vodiče mezi jednotkami (včetně zemnicího vodiče) 3 pro napájení, 4 pro vodiče mezi jednotkami (včetně zemnicího vodiče) 3 pro napájení, 4 pro vodiče mezi jednotkami (včetně zemnicího vodiče)
  For connection with indoor Množství   4 4 4 4 4 4 4 4
    Remark   Součástí je zemnicí vodič Součástí je zemnicí vodič Součástí je zemnicí vodič Součástí je zemnicí vodič Součástí je zemnicí vodič Součástí je zemnicí vodič Součástí je zemnicí vodič Součástí je zemnicí vodič
Poznámky Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny
  Všechny jednotky jsou testovány podle normy ISO5151 (jednotka bez potrubí) nebo ISO13253 (jednotka s potrubím) Všechny jednotky jsou testovány podle normy ISO5151 (jednotka bez potrubí) nebo ISO13253 (jednotka s potrubím) Všechny jednotky jsou testovány podle normy ISO5151 (jednotka bez potrubí) nebo ISO13253 (jednotka s potrubím) Všechny jednotky jsou testovány podle normy ISO5151 (jednotka bez potrubí) nebo ISO13253 (jednotka s potrubím) Všechny jednotky jsou testovány podle normy ISO5151 (jednotka bez potrubí) nebo ISO13253 (jednotka s potrubím) Všechny jednotky jsou testovány podle normy ISO5151 (jednotka bez potrubí) nebo ISO13253 (jednotka s potrubím) Všechny jednotky jsou testovány podle normy ISO5151 (jednotka bez potrubí) nebo ISO13253 (jednotka s potrubím) Všechny jednotky jsou testovány podle normy ISO5151 (jednotka bez potrubí) nebo ISO13253 (jednotka s potrubím)
  Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění.