Specifications Table for AS

MAS121T1000E MAS123T1000E MAS221N1000E MAS121T443S MAS221T1000E MAS221N443S MAS123T443S BAS135T02Y MAS235T1000E MAS235T02E MAS135T02Y MAS135T1000E MAS135N02Y MAS335N1000E MAS335N02E MAS335T02E MAS340T02E
Chladicí výkon Nízká teplota R-290 Jmen. kW               2.789 (1)                  
  Střední teplota R-134a Jmen. kW 1.140 1.422 1.816   2.029       4.981 4.981 (1)   3.492   6.988 6.988 (1) 8.290 (1) 10.664 (1)
    R-290 Jmen. kW                     3.479 (1)   2.614 (1)        
Recommended Cold Room Volume Medium temperature V 100 8.9 12 17   19       65     41   98      
Rozměry Jednotka Výška mm 705 705 695 705 695 695 705 800 690 857 800 800 800 690 857 857 857
    Šířka mm 537 537 832 537 832 832 537 900 1,329 1,280 900 832 900 1,766 1,750 1,750 1,790
    Hloubka mm 825 825 825 825 825 825 825 1,170 1,140 1,140 1,170 1,100 1,170 1,140 1,140 1,140 1,240
  Zabalená jednotka Výška mm 950 950 950 950 950 950 950 1,030 1,110 1,060 1,030 1,029 1,030 1,180 1,065 1,065 1,065
    Šířka mm 910 910 920 910 920 920 910 960 1,210 1,330 960 1,144 960 1,940 1,850 1,850 1,850
    Hloubka mm 590 590 890 590 890 890 590 1,200 1,390 1,210 1,200 1,014 1,200 1,310 1,300 1,300 1,420
Hmotnost Jednotka kg 53 57 77 53 79 77 57 106 162 162 106 104 106 217 221 222 244
  Zabalená jednotka kg 63 67 89 63 91 89 67 137 206 202 137 135 137 272 276 277 361
Kompresor Typ   Hermetický. Hermetický. Hermetický. Hermetický. Hermetický. Hermetický. Hermetický. Hermetické pístové Hermetický. Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetický. Hermetické pístové Hermetický. Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetické pístové
  Jmenovitý výkon kW 0.6 0.74 0.9 0.46 1.1 0.74 0.56   3.7 3.7   2.6   4.8 4.8 6.3 7.4
  Startovací metoda_   Přímý Přímý Přímý Přímý Přímý Přímý Přímý   Přímý Přímý   Přímý   Přímý Přímý Přímý Přímý
Kondenzátor Průtok vzduchu m³/h 700 700 1,400 700 1,400 1,400 700   2,700 2,700   1,500   4,000 4,000 4,000 5,600
Odmrazování Horký plyn Horký plyn Horký plyn Horký plyn Horký plyn Horký plyn Horký plyn   Horký plyn Horký plyn   Horký plyn   Horký plyn Horký plyn Horký plyn Horký plyn
Výparník Průtok vzduchu m³/h 600 600 1,200 600 1,200 1,200 600   3,900 3,900   2,300   5,800 5,600 5,600 8,000
  Proudění vzduchu m 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2)   10 (2) 10 (2)   10 (2)   10 (2) 10 (2) 10 (2) 17 (2)
Provozní rozsah Teplota v chladné místnosti Min. °C 0 0 0 0 0 0 0   0 -5   0   0 -5 -5 -5
    Max. °C 15 15 15 15 15 15 15   15 10   15   15 10 10 10
Chladivo Typ   R-134a R-134a R-134a R-407C R-134a R-407C R-407C R-290 R-134a R-134a R-290 R-134a R-290 R-134a R-134a R-134a R-134a
  GWP   1,430 1,430 1,430 1,774 1,430 1,774 1,774 3.0 1,430 1,430 3.0 1,430 3.0 1,430 1,430 1,430 1,430
  Náplň kg               0.40   1.80 0.43   0.43   2.50 2.50 4.50
  Náplň TCO2Eq               0.00   2.57 0.00   0.00   3.58 3.58 6.44
PED Category   0 0 0 0 0 0 0   1 1   0   2 2 2 2
Power supply Napětí V 230 230 230 230 400 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Fáze   1~ 1~ 1~ 1~ 3N~ 1~ 1~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Jmenovitý příkon kW 1.10 (1) 0.70 (1) 0.90 (1) 0.60 (1) 1.80 (1) 1.10 (1) 0.70 (1) 2.563 (1) 3.50 (1) 3.50 (1) 3.249 (1) 2.20 (1) 2.479 (1) 4.50 (1) 4.50 (1) 5.30 (1) 5.30 (1)
Jmenovitý příkon A 6.10 (1) 4.30 (1) 5.20 (1) 3.60 (1) 4.60 (1) 7.20 (1) 4.20 (1)   8.10 (1) 8.10 (1)   5.00 (1)   10.80 (1) 10.80 (1) 12.30 (1) 12.80 (1)
Špička proudu A 31.0 32.0 38.0 22.0 27.0 38.0 26.0   69.0 69.0   41.0   88.0 88.0 98.0 115.0
Max. proud A 9.2 9.5 10.8 7.3 9.3 14.8 8.0   16.4 16.4   11.2   21.7 21.7 25.7 31.5
Poznámky (1) - Za normálního provozu: 0°C / +30 °C (1) - Za normálního provozu: 0°C / +30 °C (1) - Za normálního provozu: 0°C / +30 °C (1) - Za normálního provozu: 0°C / +30 °C (1) - Za normálního provozu: 0°C / +30 °C (1) - Za normálního provozu: 0°C / +30 °C (1) - Za normálního provozu: 0°C / +30 °C   (1) - Za normálního provozu: 0°C / +30 °C (1) - Za normálního provozu: 0°C / +30 °C   (1) - Za normálního provozu: 0°C / +30 °C   (1) - Za normálního provozu: 0°C / +30 °C (1) - Za normálního provozu: 0°C / +30 °C (1) - Za normálního provozu: 0°C / +30 °C (1) - Za normálního provozu: 0°C / +30 °C
  (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd.   (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd.   (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd.   (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd.
Notes_Description               1     1   1        
Poznámky                   (3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny         (3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny (3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny (3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny