Specifications Table for ATXN-NB9 / ARXN-NB9

ATXN25NV1B9 / ARXN25NV1B9 (Archivováno) ATXN25NV1B9 / ARXN25N5V1B9 (Archivováno) ATXN25NV1B9 / ARXN25N6V1B9 (Archivováno) ATXN35NV1B9 / ARXN35NV1B9 (Archivováno) ATXN35NV1B9 / ARXN35N5V1B9 (Archivováno) ATXN35NV1B9 / ARXN35N6V1B9 (Archivováno) ATXN50NV1B9 / ARXN50NV1B9 (Archivováno) ATXN60NV1B9 / ARXN60NV1B9 (Archivováno)
Chladicí výkon Jm. kW 2.560 (2) 2.560 (2) 2.560 (2) 3.410 (2) 3.410 (2) 3.410 (2) 5.480 (2) 6.230 (2)
Topný výkon Jm. kW 2.840 (2) 2.840 (2) 2.840 (2) 3.580 (2) 3.580 (2) 3.580 (2) 5.620 (2) 6.400 (2)
Vstup napájení Chlazení Jm. kW 0.693 (2) 0.693 (2) 0.693 (2) 1.060 (2) 1.060 (2) 1.060 (2) 1.668 (2) 1.931 (2)
  Vytápění Jm. kW 0.700 (2) 0.700 (2) 0.700 (2) 0.950 (2) 0.950 (2) 0.950 (2) 1.550 (2) 1.680 (2)
Jmenovitá účinnost EER   3.69 (1) 3.69 (1) 3.69 (1) 3.22 (1) 3.22 (1) 3.22 (1) 3.29 (1) 3.23 (1)
  COP   4.06 (1) 4.06 (1) 4.06 (1) 3.77 (1) 3.77 (1) 3.77 (1) 3.63 (1) 3.81 (1)
  Annual energy consumption kWh 347 (0.000) 347 (0.000) 347 (0.000) 530 (0.000) 530 (0.000) 530 (0.000) 833 (0.000) 964 (0.000)
  Směrnice o energetických štítcích Chlazení   A A A A A A A A
    Vytápění   A A A A A A A A
Sezónní účinnost (podle EN14825) Chlazení Třída energetické úspornosti   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
    Pnávrh kW 2.56 2.56 2.56 3.41 3.41 3.41 5.48 6.23
    SEER   5.66 5.66 5.66 5.86 5.86 5.86 5.79 5.96
    Roční spotřeba energie kWh 159 159 159 204 204 204 331 366
    A Podmínka (35 °C - 27/19) Pdc kW 2.56 2.56 2.56 3.41 3.41 3.41 5.48 6.23
      EERd   3.70 3.70 3.70 3.22 3.22 3.22 3.29 3.23
    B Podmínka (30 ℃ - 27/19) Pdc kW 1.84 1.84 1.84 2.43 2.43 2.43 3.98 4.58
      EERd   5.27 5.27 5.27 5.55 5.55 5.55 4.99 4.98
    C Podmínka (25 ℃ - 27/19) Pdc kW 1.18 1.18 1.18 1.60 1.60 1.60 2.59 2.94
      EERd   7.28 7.28 7.28 6.98 6.98 6.98 8.02 7.76
    D Podmínka (20 ℃ - 27/19) Pdc kW 1.15 1.15 1.15 1.20 1.20 1.20 2.48 2.41
      EERd   9.20 9.20 9.20 9.91 9.91 9.91 11.95 10.23
  Vytápění (průměrné podmínky) Třída energetické úspornosti   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
    Pnávrh kW 2.41 2.41 2.41 2.80 2.80 2.80 3.37 3.80
    SCOP   4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.01 4.06
    SCOPnet   4.06 4.06 4.06 4.05 4.05 4.05 4.05 4.12
    Roční spotřeba energie kWh 842 842 842 981 981 981 1,177 1,310
    Požadované záložní vytápění za konstrukčních podmínek kW 0.45 0.45 0.45 0.53 0.53 0.53 0.56 0.72
    TOL Tol (provozní limit teploty) °C -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14
      Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 1.72 1.72 1.72 1.99 1.99 1.99 2.57 2.71
      COPd (deklarované COP)   2.31 2.31 2.31 2.12 2.12 2.12 2.04 2.47
    TBivalent Tbiv (bivalentní teplota) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
      Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 2.13 2.13 2.13 2.48 2.48 2.48 2.98 3.36
      COPd (deklarované COP)   2.50 2.50 2.50 2.24 2.24 2.24 2.21 2.86
    A Podmínka (-7 °C) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 2.13 2.13 2.13 2.48 2.48 2.48 2.98 3.36
      COPd (deklarované COP)   2.50 2.50 2.50 2.24 2.24 2.24 2.21 2.86
    B Podmínka (2 ℃) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 1.25 1.25 1.25 1.46 1.46 1.46 1.93 2.03
      COPd (deklarované COP)   3.91 3.91 3.91 4.03 4.03 4.03 4.34 4.31
    C Podmínka (7 ℃) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 0.89 0.89 0.89 1.00 1.00 1.00 1.25 1.33
      COPd (deklarované COP)   5.55 5.55 5.55 5.60 5.60 5.60 4.95 4.60
    D Podmínka (12 ℃) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 1.02 1.02 1.02 1.10 1.10 1.10 1.45 1.56
      COPd (deklarované COP)   6.74 6.74 6.74 6.86 6.86 6.86 6.22 5.63
Pto (Thermostat off) W 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 24.0 47.6
Chlazení Psb (Pohotovostní režim chlazení) W 5.6 5.6 5.6 5.8 5.8 5.8 20.9 10.4
  Pcycc W 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Vytápění Psb (Pohotovostní režim vytápění) W 5.6 5.6 5.6 5.8 5.8 5.8 20.9 10.4
  Pcych W 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Pck (Režim ohřívání olejové skříně) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Poff (Režim vypnutí) W 5.6 5.6 5.6 5.8 5.8 5.8 20.9 10.4
Zahrnuta funkce chlazení Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Zahrnuta funkce vytápění Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Zahrnuto průměrné klima Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Zahrnuta chladná sezóna Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Zahrnuta teplá sezóna Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Logo Ecolabel Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Poznámky EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU
  Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení
  Všechny jednotky jsou testovány podle normy ISO5151 (jednotka bez potrubí) nebo ISO13253 (jednotka s potrubím) Všechny jednotky jsou testovány podle normy ISO5151 (jednotka bez potrubí) nebo ISO13253 (jednotka s potrubím) Všechny jednotky jsou testovány podle normy ISO5151 (jednotka bez potrubí) nebo ISO13253 (jednotka s potrubím) Všechny jednotky jsou testovány podle normy ISO5151 (jednotka bez potrubí) nebo ISO13253 (jednotka s potrubím) Všechny jednotky jsou testovány podle normy ISO5151 (jednotka bez potrubí) nebo ISO13253 (jednotka s potrubím) Všechny jednotky jsou testovány podle normy ISO5151 (jednotka bez potrubí) nebo ISO13253 (jednotka s potrubím) Všechny jednotky jsou testovány podle normy ISO5151 (jednotka bez potrubí) nebo ISO13253 (jednotka s potrubím) Všechny jednotky jsou testovány podle normy ISO5151 (jednotka bez potrubí) nebo ISO13253 (jednotka s potrubím)
  Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění.