Specifications Table for AZQS-B(8)V1 A

AZQS71B2V1B A AZQS100B8V1B A AZQS125B8V1B A AZQS140B8V1B A
Casing Barva   Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová
  Material   Lakovaná pozinkovaná ocelová deska Lakovaná pozinkovaná ocelová deska Lakovaná pozinkovaná ocelová deska Lakovaná pozinkovaná ocelová deska
Rozměry Jednotka Výška mm 770 990 990 1,430
    Šířka mm 900 940 940 940
    Hloubka mm 320 320 320 320
  Zabalená jednotka Výška mm 900 1,170 1,170 1,610
    Šířka mm 980 1,015 1,015 1,015
    Hloubka mm 420 422 422 422
Hmotnost Jednotka kg 67 72.8 74.3 94.9
  Zabalená jednotka kg 71 81.3 82.8 104.4
Tepelný výměník Lamela Typ   WF lamela WF lamela WF lamela WF lamela
    Zpracování   Protikorozní úprava (PE) Protikorozní úprava (PE) Protikorozní úprava (PE) Protikorozní úprava (PE)
Fan Type   Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola
  Směr vypouštění   Vodorovně Vodorovně Vodorovně Vodorovně
  Množství   1 1 1 2
  Průtok vzduchu Chlazení Jm. m³/min 52.0 76 77 83
      Mírné m³/min   55 55  
    Vytápění Jm. m³/min 48.0 83 83 62
      Mírné m³/min   55 55  
Motor ventilátoru Množství   1 1 1 2
  Model   KFD-325-70-8A Bezkartáčový stejnosměrný motor Bezkartáčový stejnosměrný motor Bezkartáčový stejnosměrný motor
  Výkon W 70 200 200 94
  Pohon   Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon
Kompresor Množství_   1 1 1 1
  Typ   Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor
  Startovací metoda_   Poháněný měničem Poháněný měničem Poháněný měničem Poháněný měničem
Provozní rozsah Chlazení Okolí Min. °CDB -5 -5 -5 -5
      Max. °CDB 46 46 46 46
  Vytápění Okolí Min. ° CWB -15 -15 -15 -15
      Max. ° CWB 15.5 15.5 15.5 15.5
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 64 70 71 70
Hladina akustického tlaku Chlazení Jm. dBA 48 53 54 53
  Vytápění Jm. dBA 50 57 58 54
  Tichý noční režim Úroveň 1 dBA 43 49 49 49
Chladivo Typ   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Náplň kg 2.75 2.9 2.9 4.0
  Náplň TCO2Eq 5.7 6.1 6.1 8.4
  Řízení   Pojistný ventil (elektronický typ) Pojistný ventil (elektronický typ) Pojistný ventil (elektronický typ) Pojistný ventil (elektronický typ)
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Okruhy Množství   1 1 1 1
Chladicí olej Type   FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K
  Objem náplně l 0.75 0.9 0.9 1.35
Spoje potrubí Liquid Množství   1 1 1 1
    Typ   Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení
    OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Plyn Množství   1 1 1 1
    Typ   Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení
    OD mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Drain Množství   3 5 5 5
    Typ   Otvor Otvor Otvor Otvor
    OD mm 26 26 26 26
  Délka potrubí Max. OU - IU m 5 5 5 5
      OU - IU m 30 30 30 30
    Systém Ekvivalent m 40 40 40 40
      Bez náplně m 30 30 30 30
  Additional refrigerant charge kg/m Viz instalační příručka Viz instalační příručka Viz instalační příručka Viz instalační příručka
  Rozdíl hladin IU - OU Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    IU - IU Max. m   0.5 0.5 0.5
  Tepelná izolace   Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu
Metoda odmrazování Vyrovnání tlaku Obrácený cyklus Obrácený cyklus Obrácený cyklus
Řízení odmrazování Snímač teploty venkovního tepelného výměníku Snímač teploty venkovního tepelného výměníku Snímač teploty venkovního tepelného výměníku Snímač teploty venkovního tepelného výměníku
Řízení kapacity Metoda   Řízený měničem Řízený měničem Řízený měničem Řízený měničem
Bezpečnostní zařízení Položka 01   Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač
    02   Nízkotlaký spínač Nízkotlaký spínač Nízkotlaký spínač Nízkotlaký spínač
    03   Pojistka Tepelná ochrana motoru ventilátoru Tepelná ochrana motoru ventilátoru Tepelná ochrana motoru ventilátoru
    04   Pojistka Pojistka Pojistka
Standardní příslušenství Spojky pláště 2 2 2 2
  Příručka pro instalaci 1 1 1 1
Power supply Název   V1 V1 V1 V1
  Fáze   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50
  Napětí V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Rozsah napětí Max. % 10 264 264 264
    Min. % -10 198 198 198
Proud Zmax Seznam   Vyhovuje EN61000-3-11 Vyhovuje EN61000-3-11 Vyhovuje EN61000-3-11 Vyhovuje EN61000-3-11
  Doporučené jištění A 20 32 32 40
Wiring connections For power supply Remark   Viz instalace manuální venkovní jednotky Viz instalace manuální venkovní jednotky Viz instalace manuální venkovní jednotky Viz instalace manuální venkovní jednotky
  For connection with indoor Remark   Viz instalace manuální venkovní jednotky Viz instalace manuální venkovní jednotky Viz instalace manuální venkovní jednotky Viz instalace manuální venkovní jednotky
Power supply intake Pouze vnější jednotka Pouze vnější jednotka Pouze vnější jednotka Pouze vnější jednotka
Poznámky PED: montáž = kategorie l : vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU
  Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení
  Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu PED: montáž = kategorie l : vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES PED: montáž = kategorie l : vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES PED: montáž = kategorie l : vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES
  Obsahuje fluorované skleníkové plyny Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení splňuje normu EN 61000-3-2 Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení splňuje normu EN 61000-3-2 Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení splňuje normu EN 61000-3-2
    Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu
    Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny
    Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CST, venkovní teplota: 7 °CST, 6 °CMT, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu s vysokou účinností, certifikováno Eurovent Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CST, venkovní teplota: 7 °CST, 6 °CMT, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu s vysokou účinností, certifikováno Eurovent Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CST, venkovní teplota: 7 °CST, 6 °CMT, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu s vysokou účinností, certifikováno Eurovent
    Jmenovité chladící výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplota: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností Jmenovité chladící výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplota: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností Jmenovité chladící výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplota: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností