EBLQ011BB6V3 EBLQ014BB6V3 EBLQ016BB6V3
Topný výkon Jm. kW 11.2 (1), 10.9 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.1 (2)
Chladicí výkon Jm. kW 12.9 (1), 10.0 (2) 16.0 (1), 12.5 (2) 16.7 (1), 13.1 (2)
Příkon Chlazení Jm. kW 3.87 (1), 3.69 (2) 5.75 (1), 5.39 (2) 6.36 (1), 5.93 (2)
  Vytápění Jm. kW 2.56 (1), 3.31 (2) 3.29 (1), 4.01 (2) 3.88 (1), 4.71 (2)
COP 4.38 (1), 3.28 (2) 4.25 (1), 3.27 (2) 4.12 (1), 3.20 (2)
EER 3.32 (1), 2.71 (2) 2.78 (1), 2.32 (2) 2.63 (1), 2.21 (2)
Skříň Colour   Slonovinová Slonovinová Slonovinová
  Materiál   Lakovaná pozinkovaná ocelová deska Lakovaná pozinkovaná ocelová deska Lakovaná pozinkovaná ocelová deska
Rozměry Jednotka Výška mm 1,418 1,418 1,418
    Šířka mm 1,435 1,435 1,435
    Hloubka mm 382 382 382
  Zabalená jednotka Výška mm 1,557 1,557 1,557
    Šířka mm 1,500 1,500 1,500
    Hloubka mm 430 430 430
Hmotnost Jednotka kg 180 180 180
  Zabalená jednotka kg 200 200 200
Balení Material   Dřevo, Kartón_, Plastická fólie Dřevo, Kartón_, Plastická fólie Dřevo, Kartón_, Plastická fólie
  Hmotnost kg 20.0 20.0 20.0
Tepelný výměník Délka mm 900 900 900
  Řádků Množství   2 2 2
  Rozteč lamel mm 1.40 1.40 1.40
  Passes Quantity   5 5 5
  Přední část 1.13 1.13 1.13
  Stupňů Množství   60 60 60
  Prázdný otvor trubkovnice Množství   0 0 0
  Tube type   Hi-XSS (8) Hi-XSS (8) Hi-XSS (8)
  Lamela Type   WF lamela WF lamela WF lamela
    Zpracování   Protikorozní úprava (PE) Protikorozní úprava (PE) Protikorozní úprava (PE)
Ventilátor Typ   Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola
  Množství   2 2 2
  Směr vypouštění   Vodorovně Vodorovně Vodorovně
  Průtok vzduchu Vytápění Vysoké m³/min 90.0 90.0 90.0
    Chlazení Vysoké m³/min 96.0 100 97.0
Motor ventilátoru Množství   2 2 2
  Model   Bezkartáčový stejnosměrný motor Bezkartáčový stejnosměrný motor Bezkartáčový stejnosměrný motor
  Otáčky Kroky   8 8 8
    Vytápění Jm. ot./min 760 760 760
    Chlazení Jm. ot./min 780 780 780
  Výkon W 70 70 70
  Pohon   Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon
Kompresor Množství_   1 1 1
  Model   JT100G-VD JT100G-VD JT100G-VD
  Type   Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor
  Výstup W 2,200 2,200 2,200
  Startovací metoda   Poháněný měničem Poháněný měničem Poháněný měničem
  Motor Ohřívač olejové skříně Výstup W 33 33 33
Provozní rozsah Vytápění Okolí Min. ° CWB -20 -20 -20
      Max. ° CWB 40 40 40
    Vody strana Min. °C 15 (3) 15 (3) 15 (3)
      Max. °C 55.0 (3) 55.0 (3) 55.0 (3)
  Chlazení Okolí Min. °CDB 10.0 10.0 10.0
      Max. °CDB 46.0 46.0 46.0
    Vody strana Min. °C 5.00 5.00 5.00
      Max. °C 22.0 22.0 22.0
  Teplá užitková voda Okolí Min. °CDB -20.0 -20.0 -20.0
      Max. °CDB 43.0 43.0 43.0
    Vody strana Min. °C 25 25 25
      Max. °C 80 80 80
Hladina akustického výkonu Vytápění Jm. dBA 60 70 70
  Chlazení Jm. dBA 65.0 66.0 69.0
Hladina akustického tlaku Vytápění Jm. dBA 50 (4) 50 (4) 50 (4)
  Chlazení Jm. dBA 50 (4) 50 (4) 50 (4)
  Tichý noční režim Vytápění dBA 42 42 43
    Chlazení dBA 45 45 46
Chladivo Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Náplň kg 3.0 3.0 3.0
  Náplň TCO2Eq 6.2 6.2 6.2
  Řízení   Pojistný ventil (elektronický typ) Pojistný ventil (elektronický typ) Pojistný ventil (elektronický typ)
  Okruhy Množství   1.00 1.00 1.00
Chladicí olej Typ   Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D
  Objem náplně l 1.00 1.00 1.00
Metoda odmrazování Obrácený cyklus Obrácený cyklus Obrácený cyklus
Řízení odmrazování Snímač teploty venkovního tepelného výměníku Snímač teploty venkovního tepelného výměníku Snímač teploty venkovního tepelného výměníku
Capacity control Method   Řízený měničem Řízený měničem Řízený měničem
Bezpečnostní zařízení Položka 01   Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač
    02   Tepelná ochrana motoru ventilátoru Tepelná ochrana motoru ventilátoru Tepelná ochrana motoru ventilátoru
    03   Pojistka Pojistka Pojistka
Čerpadlo Type   Chlazený vodou_ Chlazený vodou_ Chlazený vodou_
  Nr of speeds   2 2 2
  Jmenovitý ESP jednotky Vytápění kPa 56.6 (5), 57.5 (6) 48.4 (5), 51.2 (6) 41.3 (5), 44.8 (6)
    Chlazení kPa 59.8 (7), 51.9 (8) 53.0 (7), 41.3 (8) 51.2 (7), 38.2 (8)
  Vstup napájení W 210 210 210
Vodní strana Výměník tepla Typ   Pájená deska Pájená deska Pájená deska
  Množství   1 1 1
  Objem vody l 1.01 1.01 1.01
  Průtok vody Vytápění Jm. l/min 32.1 (5), 31.2 (6) 40.1 (5), 37.6 (6) 45.9 (5), 43.2 (6)
    Chlazení Jm. l/min 28.7 (7), 36.8 (8) 35.8 (7), 45.8 (8) 37.6 (7), 48.0 (8)
    Min. l/min 16.0 16.0 16.0
    Max. l/min 58.0 58.0 58.0
  Izolační materiál   Polyuretanová pěna Polyuretanová pěna Polyuretanová pěna
Expanzní nádoba Objem l 10 10 10
  Max. tlak vody bar 3 3 3
  Přívodní tlak bar 1 1 1
Water filter Průměr perforací mm 1.00 1.00 1.00
  Material   Mosaz Mosaz Mosaz
Vodní okruh Průměr trubkového připojení palce G 5/4" (zásuvka) G 5/4" (zásuvka) G 5/4" (zásuvka)
  Potrubí palce 5/4" 5/4" 5/4"
  Bezpečnostní ventil bar 3 3 3
  Tlakoměr   Ano Ano Ano
  Vypouštěcí ventil / Plnicí ventil   Ano Ano Ano
  Odpojovací ventil   Ano Ano Ano
  Vypouštěcí ventil vzduchu   Ano Ano Ano
  Celkový objem vody l 5.50 (9) 5.50 (9) 5.50 (9)
  Min. objem vody v systému l 20 (10) 20 (10) 20 (10)
Obecně Informace o dodavateli/výrobci Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Název nebo obchodní značka   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Popis výrobku Tepelné čerpadlo vzduch-voda   Ano Ano Ano
    Tepelné čerpadlo solanka-voda   Ne Ne Ne
    Kombinace tepelného čerpadla a ohřívače   Ano Ne Ne
    Nízkoteplotní tepelné čerpadlo   Ne Ne Ne
    Integrovaný pomocný ohřívač   Ano Ano Ano
    Tepelné čerpadlo voda-voda   Ne Ne Ne
LW (A) Hladina akustického výkonu (podle EN14825) dB(A) 64.0 65.0 66.0
Akustická podmínka Ecodesign a energetická známka Akustický výkon v režimu vytápění, měřen dle EN12102 za podmínek EN14825 Akustický výkon v režimu vytápění, měřen dle EN12102 za podmínek EN14825 Akustický výkon v režimu vytápění, měřen dle EN12102 za podmínek EN14825
Prostorové vytápění obecně Jednotka vzduch-voda Jmenovitý průtok vzduchu (venkovní) m³/h 5,400 5,400 5,400
  Ostatní Regulace výkonu   Invertor Invertor Invertor
    Cdh (pro vytápění)   1.00 1.00 1.00
    Pck (Režim vyhřívání kompresoru) kW 0.053 0.053 0.053
    Poff (Režim vypnutí) kW 0.082 0.082 0.082
    Psb (Pohotovostní režim) kW 0.053 0.053 0.053
    Pto (Termostat vypnut) kW 0.0050 0.0050 0.0050
  Integrovaný doplňkový ohřívač Emise NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 6.00 6.00 6.00
    Typ příkonu   Elektrická část Elektrická část Elektrická část
Prostorové vytápění Výstup vody 55 °C v průměrném podnebí Obecně Roční spotřeba energie kWh 7,320 9,160 10,800
      Ƞs (Celoroční účinnost prostorového vytápění) % 105 105 101
      Pjmen při -10 °C kW 9.90 12.3 13.9
      Qhe Roční spotřeba energie (GCV) Gj 26.4 33.0 38.9
      SCOP   2.70 2.71 2.60
      Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění   A+ A+ A+
    Podmínky A (-7 °CST/-8 °CMT) Cdh (Degradace vytápění)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.17 2.17 2.17
      Pdh kW 5.90 5.90 5.90
      PERd % 86.8 86.8 86.8
    Podmínky B (2 °CDB/1 °CWB) Cdh (Degradace vytápění)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.80 3.00 2.83
      Pdh kW 5.20 6.60 7.50
      PERd % 112 120 113
    Podmínky C (7 °CDB/6 °CWB) Cdh (Degradace vytápění)   0.900 1.00 1.00
      COPd   3.77 3.77 3.86
      Pdh kW 4.40 4.30 4.70
      PERd % 151 151 154
    Podmínky D (12 °CDB/11 °CWB) Cdh (Degradace vytápění)   0.900 0.900 0.900
      COPd   5.25 5.40 5.34
      Pdh kW 5.30 5.30 5.30
      PERd % 210 216 214
    Tol (provozní limit teploty) COPd   2.17 2.17 2.17
      Pdh kW 5.90 5.90 5.90
      PERd % 86.8 86.8 86.8
      TOL °C -7.00 -7.00 -7.00
      WTOL °C 52.0 52.0 52.0
    Jmenovitý pomocný topný výkon Psup (při Tnávrh -10 °C) kW 4.00 6.40 8.00
    Tbiv (bivalentní teplota) COPd   2.31 2.31 2.27
      Pdh kW 7.20 8.30 8.80
      PERd % 92.4 92.4 90.8
      Tbiv °C -3.00 -3.00 -3.00
  Výstup vody v teplém klimatu 55 °C Obecné Roční spotřeba energie kWh 2,760 2,930 3,300
      Ƞs (Celoroční účinnost prostorového vytápění) % 128 137 134
      Pjmen při 2°C kW 7.60 8.50 9.30
      Qhe Roční spotřeba energie (GCV) Gj 9.93 10.6 11.9
  Výstup vody 35°C v průměrném podnebí Obecné Roční spotřeba energie kWh 6,780 8,470 10,300
      Ƞs (Celoroční účinnost prostorového vytápění) % 129 130 123
      Pjmen při -10 °C kW 11.2 14.0 16.0
      Qhe Roční spotřeba energie (GCV) Gj 24.4 30.5 37.0
      SCOP   3.30 3.32 3.15
      Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění   A+ A+ A+
    Podmínky A (-7 °CST/-8 °CMT) COPd   2.67 2.66 2.24
      Pdh kW 6.57 8.30 8.98
      PERd % 107 106 89.6
    Podmínky B (2 °CST/1 °CMT) Cdh (Degradace vytápění)   1.00 1.00 1.00
      COPd   3.82 3.84 3.60
      Pdh kW 6.03 7.54 8.62
      PERd % 153 154 144
    Podmínky C (7 °CST/6 °CMT) Cdh (Degradace vytápění)   0.900 1.00 1.00
      COPd   4.26 4.44 4.60
      Pdh kW 4.80 4.85 5.54
      PERd % 170 178 184
    Podmínky D (12 °CST/11 °CMT) Cdh (Degradace vytápění)   0.900 0.900 0.900
      COPd   4.25 4.56 4.27
      Pdh kW 4.80 4.80 4.80
      PERd % 170 182 171
    Tol (provozní limit teploty) COPd   2.42 2.45 2.32
      Pdh kW 6.03 7.69 8.57
      PERd % 96.8 98.0 92.8
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (bivalentní teplota) COPd   3.23 3.28 3.11
      Pdh kW 7.55 9.26 10.2
      PERd % 129 131 124
      Tbiv °C -2.00 -1.00 -1.00
    Jmenovitý pomocný topný výkon Psup (při Tnávrh -10 °C) kW 5.17 6.31 7.43
  Výstup vody 35 °C v chladném podnebí Obecné Roční spotřeba energie kWh 8,520 9,270 11,300
      Ƞs (Celoroční účinnost prostorového vytápění) % 110 128 121
      Pjmen při -22°C kW 9.90 12.5 14.3
      Qhe Roční spotřeba energie (GCV) Gj 30.7 33.4 40.5
  Výstup vody v teplém klimatu 35°C Obecné Roční spotřeba energie kWh 2,580 2,860 3,300
      Ƞs (Celoroční účinnost prostorového vytápění) % 146 168 161
      Pjmen při 2°C kW 8.10 10.1 11.1
      Qhe Roční spotřeba energie (GCV) Gj 9.30 10.3 11.9
Komponenta kompresoru Hlavní přívod napájení Název   V3 V3 V3
    Fáze   1 1 1
    Frekvence Hz 50 50 50
    Napětí V 230 230 230
  Rozsah napětí Min. % -10 -10 -10
    Max. % 10 10 10
  Proud Maximální proud při provozu Vytápění A 26.5 26.5 26.5
      Chlazení A 26.5 26.5 26.5
    Doporučené pojistky A 32.0 32.0 32.0
  Kabelové spoje Pro napájení   Viz instalační příručka Viz instalační příručka Viz instalační příručka
Komponenta hydrauliky Záložní ohřívač, proud Typ   6V3 6V3 6V3
    Napájení Fáze   1~ 1~ 1~
      Frekvence Hz 50 50 50
      Napětí V 230 230 230
    Proud při provozu Záložní vytápění A 26.0 26.0 26.0
      Záložní vytápění + pomocné vytápění *V3 A 39 (26+13) 39 (26+13) 39 (26+13)
    Zmax Záložní vytápění Ω 0.29 0.29 0.29
      Záložní vytápění + pomocné vytápění Ω 0.17 0.17 0.17
    Minimální hodnota Ssc +EK°V3 kVa Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12 Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12 Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12
  Rozsah napětí Min. % -10 -10 -10
    Max. % 10 10 10
  Kabelové spoje Množství   3G 3G 3G
    Druh kabelů   Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů
Kabelové spoje Kabelové spoje Množství   3G 3G 3G
    Druh kabelů   Více podrobností o rozsahu napětí a proudu naleznete v instalační příručce, Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů Více podrobností o rozsahu napětí a proudu naleznete v instalační příručce, Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů Více podrobností o rozsahu napětí a proudu naleznete v instalační příručce, Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů
  Kabelové spoje Množství   Vodič zahrnut do možnosti EKHWS*/EKHTS* Vodič zahrnut do možnosti EKHWS*/EKHTS* Vodič zahrnut do možnosti EKHWS*/EKHTS*
    Druh kabelů   Vodič zahrnut do možnosti EKHWS*/EKHTS* Vodič zahrnut do možnosti EKHWS*/EKHTS* Vodič zahrnut do možnosti EKHWS*/EKHTS*
  Kabelové spoje Množství   Závisí na typu termostatu. Podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce. Závisí na typu termostatu. Podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce. Závisí na typu termostatu. Podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.
    Druh kabelů   Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů, Napětí 230 V / Maximální proud: 100 mA / Minimálně: 0,75 mm² Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů, Napětí 230 V / Maximální proud: 100 mA / Minimálně: 0,75 mm² Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů, Napětí 230 V / Maximální proud: 100 mA / Minimálně: 0,75 mm²
  Kabelové spoje Množství   3G 3G 3G
    Druh kabelů   Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů, Napětí 230 V / Maximální proud: 100 mA / Minimálně: 0,75 mm² Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů, Napětí 230 V / Maximální proud: 100 mA / Minimálně: 0,75 mm² Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů, Napětí 230 V / Maximální proud: 100 mA / Minimálně: 0,75 mm²
  Kabelové spoje Množství   3G nebo 4G 3G nebo 4G 3G nebo 4G
    Druh kabelů   Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů, Napětí 230 V / Maximální proud: 100 mA / Minimálně: 0,75 mm² Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů, Napětí 230 V / Maximální proud: 100 mA / Minimálně: 0,75 mm² Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů, Napětí 230 V / Maximální proud: 100 mA / Minimálně: 0,75 mm²
Poznámky Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  15 °C-25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění 15 °C-25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění 15 °C-25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění
  Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Více informací viz výkres zvukového spektra. Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Více informací viz výkres zvukového spektra. Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Více informací viz výkres zvukového spektra.
  Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)
  Teplota okolí 35°C - LWE 18℃ (ST=5°C) Teplota okolí 35°C - LWE 18℃ (ST=5°C) Teplota okolí 35°C - LWE 18℃ (ST=5°C)
  med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar
  Udelukker vandmængde i enheden. I de fleste anvendelser har denne minimumsvandmængde et tilfredstillende resultat. Under vanskelige forhold eller i lokaler med en høj varmebelastning, kan der dog kræves ekstra vandmængde. Se driftsområde for at få flere oplysninger. Udelukker vandmængde i enheden. I de fleste anvendelser har denne minimumsvandmængde et tilfredstillende resultat. Under vanskelige forhold eller i lokaler med en høj varmebelastning, kan der dog kræves ekstra vandmængde. Se driftsområde for at få flere oplysninger. Udelukker vandmængde i enheden. I de fleste anvendelser har denne minimumsvandmængde et tilfredstillende resultat. Under vanskelige forhold eller i lokaler med en høj varmebelastning, kan der dog kræves ekstra vandmængde. Se driftsområde for at få flere oplysninger.