EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3
Topný výkon Min. kW 1.80 (1) 1.80 (1)
  Jm. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 7.00 (1), 6.90 (2)
  Max. kW 5.00 (1), 4.75 (2) 7.00 (1), 6.90 (2)
Chladicí výkon Min. kW 2.00 (1), 2.00 (2) 2.50 (1), 2.50 (2)
  Jm. kW 3.88 (1), 3.99 (2) 5.20 (1), 5.15 (2)
Příkon Chlazení Jm. kW 0.950 (1), 1.93 (2) 1.37 (1), 2.69 (2)
  Vytápění Jm. kW 0.880 (1), 1.13 (2) 1.55 (1), 2.45 (2)
COP 5.00 (1), 3.58 (2) 4.52 (1), 3.42 (2)
EER 4.07 (1), 2.07 (2) 3.80 (1), 2.10 (2)
Skříň Colour   Slonovinová Slonovinová
  Materiál   Polyesterem lakovaný pozinkovaný ocelový plech Polyesterem lakovaný pozinkovaný ocelový plech
Rozměry Jednotka Výška mm 735 735
    Šířka mm 1,090 1,090
    Hloubka mm 350 350
  Zabalená jednotka Výška mm 880 880
    Šířka mm 1,166 1,166
    Hloubka mm 432 432
Hmotnost Jednotka kg 76.0 80.0
  Zabalená jednotka kg 82.0 86.0
Balení Material   EPS, Kartón_, Dřevo EPS, Kartón_, Dřevo
  Hmotnost kg 6.00 6.00
Tepelný výměník Délka mm 845 845
  Řádků Množství   2 2
  Rozteč lamel mm 1.80 1.80
  Stupňů Množství   32 32
  Tube type   Hi-XA (8) Hi-XA (8)
  Lamela Type   WF lamela WF lamela
    Zpracování   Protikorozní úprava Protikorozní úprava
Ventilátor Typ   Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola
  Množství   1 1
  Směr vypouštění   Vodorovně Vodorovně
  Průtok vzduchu Vytápění Vysoké m³/min 45.0 47.0
    Chlazení Vysoké m³/min 52.5 52.5
Motor ventilátoru Množství   1 1
  Výkon W 53 53
Kompresor Množství_   1 1
  Model   2YC36BXD#C 2YC45DXD#C
  Type   Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor
PED Category   Kategorie I, Viz poznámka 3 Kategorie I, Viz poznámka 3
  Nejkritičtější část Název   Kompresor Kompresor
    Ps*V bar 127 147
Provozní rozsah Vytápění Okolí Min. °CDB -25.0 -25.0
      Max. °CDB 25.0 25.0
    Vody strana Min. °C 15 (4) 15 (4)
      Max. °C 55.0 55.0
  Chlazení Okolí Min. °CDB 10.0 10.0
      Max. °CDB 43.0 43.0
    Vody strana Min. °C 5.00 (5) 5.00 (5)
      Max. °C 22.0 22.0
  Teplá užitková voda Okolí Min. °CDB -25.0 (6) -25.0 (6)
      Max. °CDB 35.0 (6) 35.0 (6)
    Vody strana Min. °C 25 25
      Max. °C 80 (7) 80 (7)
Hladina akustického výkonu Vytápění Jm. dBA 61 62
  Chlazení Jm. dBA 63.0 63.0
Hladina akustického tlaku Vytápění Jm. dBA 48 (8) 49 (8)
  Chlazení Jm. dBA 48 (8) 50 (8)
Chladivo Type   R-410A R-410A
  GWP   2,088 2,088
  Náplň kg 1.30 1.45
  Náplň TCO2Eq 2.714 3.027
  Řízení   Pojistný ventil (elektronický typ) Pojistný ventil (elektronický typ)
  Okruhy Množství   1.00 1.00
Chladicí olej Typ   FVC50K FVC50K
  Objem náplně l 0.650 0.650
Metoda odmrazování Obrácený cyklus Obrácený cyklus
Řízení odmrazování Snímač teploty venkovního tepelného výměníku Snímač teploty venkovního tepelného výměníku
Capacity control Method   Řízený měničem Řízený měničem
Čerpadlo Type   Stejnosměrný motor_ Stejnosměrný motor_
  Množství   1 1
  Nr of speeds   Řízený měničem Řízený měničem
  Jmenovitý ESP jednotky Vytápění kPa 68.6 (1), 70.0 (2) 61.4 (1), 62.0 (2)
    Chlazení kPa 70.6 (1), 69.5 (2) 70.2 (1), 69.6 (2)
  Vstup napájení W 76 76
Vodní strana Výměník tepla Typ   Pájená deska Pájená deska
  Množství   1 1
  Objem vody l 0.900 1.30
  Průtok vody Min. l/min 13.0 (9) 13.0 (9)
    Max. l/min 14.3 20.0
  Izolační materiál   Elastomerová pěna Elastomerová pěna
  Ohřívač W 33.0 33.0
Expanzní nádoba Objem l 7 7
  Max. tlak vody bar 3 3
  Přívodní tlak bar 1 1
  Ohřívač W 50 50
Water filter Průměr perforací mm 1.00 1.00
  Material   měď - mosaz - nerezová ocel měď - mosaz - nerezová ocel
Vodní okruh Průměr trubkového připojení palce G 1 (zástrčka) G 1 (zástrčka)
  Bezpečnostní ventil bar 3 3
  Tlakoměr   Ne Ne
  Vypouštěcí ventil / Plnicí ventil   Ano Ano
  Odpojovací ventil   Ano Ano
  Vypouštěcí ventil vzduchu   Ano (Ručně) Ano (Ručně)
  Celkový objem vody l 1.60 (10) 2.00 (10)
  Ohřívač W 50.0 50.0
Obecně Informace o dodavateli/výrobci Name and address   Daikin Industries Czech Republic s.r.o. U Nove Hospody 1/1155, 301 00 Daikin Industries Czech Republic s.r.o. U Nove Hospody 1/1155, 301 00
    Název nebo obchodní značka   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Popis výrobku Tepelné čerpadlo vzduch-voda   Ano Ano
    Tepelné čerpadlo solanka-voda   Ne Ne
    Kombinace tepelného čerpadla a ohřívače   Ne Ne
    Nízkoteplotní tepelné čerpadlo   Ne Ne
    Integrovaný pomocný ohřívač   Ano Ano
    Tepelné čerpadlo voda-voda   Ne Ne
LW (A) Hladina akustického výkonu (podle EN14825) dB(A) 61.0 62.0
Akustická podmínka Ecodesign a energetická známka Akustický výkon v režimu vytápění, měřen dle EN12102 za podmínek EN14825 Akustický výkon v režimu vytápění, měřen dle EN12102 za podmínek EN14825
Prostorové vytápění obecně Jednotka vzduch-voda Jmenovitý průtok vzduchu (venkovní) m³/h 2,700 2,820
  Ostatní Regulace výkonu   Invertor Invertor
    Cdh (pro vytápění)   1.00 1.00
    Pck (Režim vyhřívání kompresoru) kW 0.00 0.00
    Poff (Režim vypnutí) kW 0.0080 0.0080
    Psb (Pohotovostní režim) kW 0.0080 0.0080
    Pto (Termostat vypnut) kW 0.0060 0.0080
  Integrovaný doplňkový ohřívač Emise NOx mg/kWh 0.00 0.00
    Psup kW 0.00 0.00
    Typ příkonu   Elektrická část Elektrická část
Prostorové vytápění Výstup vody 55 °C v průměrném podnebí Obecně Roční spotřeba energie kWh 2,679 3,906
      Ƞs (Celoroční účinnost prostorového vytápění) % 125 125
      Pjmen při -10 °C kW 4.20 6.10
      Qhe Roční spotřeba energie (GCV) Gj 9.64 14.1
      SCOP   3.20 3.22
      Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění   A++ A++
    Podmínky A (-7 °CST/-8 °CMT) Cdh (Degradace vytápění)   1.00 1.00
      COPd   1.98 1.98
      Pdh kW 3.60 5.50
      PERd % 79.2 79.2
    Podmínky B (2 °CDB/1 °CWB) Cdh (Degradace vytápění)   1.00 1.00
      COPd   3.10 3.17
      Pdh kW 2.10 3.20
      PERd % 124 127
    Podmínky C (7 °CDB/6 °CWB) Cdh (Degradace vytápění)   1.00 1.00
      COPd   4.27 4.20
      Pdh kW 2.80 3.60
      PERd % 171 168
    Podmínky D (12 °CDB/11 °CWB) Cdh (Degradace vytápění)   1.00 1.00
      COPd   6.33 5.82
      Pdh kW 2.70 3.40
      PERd % 253 233
    Tol (provozní limit teploty) COPd   1.65 1.74
      Pdh kW 4.20 3.10
      PERd % 66.0 69.6
      TOL °C -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0
    Jmenovitý pomocný topný výkon Psup (při Tnávrh -10 °C) kW 0.00 3.00
    Tbiv (bivalentní teplota) COPd   1.65 1.98
      Pdh kW 4.20 5.50
      PERd % 66.0 79.2
      Tbiv °C -10.0 -7.00
  Výstup vody 55°C v chladném podnebí Obecné Roční spotřeba energie kWh 3,730 5,460
      Ƞs (Celoroční účinnost prostorového vytápění) % 103 105
      Pjmen při -22°C kW 4.10 6.00
      Qhe Roční spotřeba energie (GCV) Gj 13.4 19.6
  Výstup vody v teplém klimatu 55 °C Obecné Roční spotřeba energie kWh 1,260 1,890
      Ƞs (Celoroční účinnost prostorového vytápění) % 170 166
      Pjmen při 2°C kW 4.20 6.10
      Qhe Roční spotřeba energie (GCV) Gj 4.52 6.79
  Výstup vody 35°C v průměrném podnebí Obecné Roční spotřeba energie kWh 2,040 3,460
      Ƞs (Celoroční účinnost prostorového vytápění) % 172 163
      Pjmen při -10 °C kW 4.40 7.00
      Qhe Roční spotřeba energie (GCV) Gj 7.35 12.4
      SCOP   4.39 4.14
      Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění   A++ A++
    Podmínky A (-7 °CST/-8 °CMT) COPd   2.90 2.57
      Pdh kW 4.01 6.20
      PERd % 116 103
    Podmínky B (2 °CST/1 °CMT) Cdh (Degradace vytápění)   1.00 1.00
      COPd   4.21 4.00
      Pdh kW 2.40 3.77
      PERd % 168 160
    Podmínky C (7 °CST/6 °CMT) Cdh (Degradace vytápění)   1.00 1.00
      COPd   5.85 5.75
      Pdh kW 1.70 2.59
      PERd % 234 230
    Podmínky D (12 °CST/11 °CMT) Cdh (Degradace vytápění)   1.00 1.00
      COPd   7.71 7.27
      Pdh kW 2.04 2.61
      PERd % 308 291
    Tol (provozní limit teploty) COPd   2.52 2.15
      Pdh kW 4.36 5.81
      PERd % 101 86.0
      TOL °C -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0
    Tbiv (bivalentní teplota) COPd   2.52 2.57
      Pdh kW 4.36 6.20
      PERd % 101 103
      Tbiv °C -10.0 -7.00
    Jmenovitý pomocný topný výkon Psup (při Tnávrh -10 °C) kW 0.040 1.19
  Výstup vody 35 °C v chladném podnebí Obecné Roční spotřeba energie kWh 2,780 5,450
      Ƞs (Celoroční účinnost prostorového vytápění) % 138 139
      Pjmen při -22°C kW 4.00 6.00
      Qhe Roční spotřeba energie (GCV) Gj 9.99 19.6
  Výstup vody v teplém klimatu 35°C Obecné Roční spotřeba energie kWh 1,090 1,620
      Ƞs (Celoroční účinnost prostorového vytápění) % 225 223
      Pjmen při 2°C kW 4.80 7.00
      Qhe Roční spotřeba energie (GCV) Gj 3.91 5.81
Power supply Název   V3 V3
  Fáze   1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50
  Napětí V 230 230
Rozsah napětí Min. % -10 -10
  Max. % 10 10
Current Maximální proud při provozu Vytápění A 15.7 15.9
  Spouštěcí proud Vytápění A 15.7 (11) 15.9 (11)
    Chlazení A 15.7 (11) 15.9 (11)
  Recommended fuses A 16 20
Kabelové spoje Pro připojení s R6T Množství   2 2
    Poznámka   Minimálně 0,75 mm² Minimálně 0,75 mm²
  For power supply Quantity   3 3
  Pro spojení s řídící jednotkou Množství   8 8
    Poznámka   2 vodiče: minimální průřez kabelu 0,75 mm², maximální délka: 20 m, 2 vodiče: minimální průřez kabelu 0,75 mm², maximální délka: 500 m, 4 vodiče: 230 V 2 vodiče: minimální průřez kabelu 0,75 mm², maximální délka: 20 m, 2 vodiče: minimální průřez kabelu 0,75 mm², maximální délka: 500 m, 4 vodiče: 230 V
  Pro spojení s uživatelským rozhraním Množství   2 2
    Poznámka   0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m) 0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m)
  Napájení s preferenční sazbou za kWh Množství   Napájení: 2 Napájení: 2
    Poznámka   230 V 230 V
  Čerpadlo teplé užitkové vody Množství   2 2
    Poznámka   Minimálně 0,75 mm² Minimálně 0,75 mm²
Požadavky na kabeláž Chlazení/vytápění - výstup Maximální proud při provozu A Minimální průřez kabelu 0,75 mm² Minimální průřez kabelu 0,75 mm²
    Počet drátů   2.00 2.00
Poznámky Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  Kategorie PED jednotky: vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES Kategorie PED jednotky: vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES
  Nižší při instalaci záložního vytápění; Bez záložního vytápění se tepelné čerpadlo spouští při 10 °C Nižší při instalaci záložního vytápění; Bez záložního vytápění se tepelné čerpadlo spouští při 10 °C
  Více podrobností o standardním příslušenství je uvedeno v instalační/provozní příručce Více podrobností o standardním příslušenství je uvedeno v instalační/provozní příručce
  Provozní rozsah – teplá užitková voda (venkovní jednotka): zvýšení rozsahu podpůrným topným tělesem. Viz samostatný výkres s provozním rozsahem. Provozní rozsah – teplá užitková voda (venkovní jednotka): zvýšení rozsahu podpůrným topným tělesem. Viz samostatný výkres s provozním rozsahem.
  Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Více informací viz výkres zvukového spektra. Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Více informací viz výkres zvukového spektra.
  Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování). Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).
  Včetně potrubí + PHE; bez expanzní nádoby Včetně potrubí + PHE; bez expanzní nádoby
  Spouštěcí proud kompresoru Daikin Altherma řízeného invertorem je vždy <= max. provozní proud Spouštěcí proud kompresoru Daikin Altherma řízeného invertorem je vždy <= max. provozní proud