EHVZ04S18CB3V EHVZ08S18CB3V EHVZ16S18CB3V
Skříň Colour   Bílý Bílý Bílý
  Materiál   Povrstvený plech Povrstvený plech Povrstvený plech
Rozměry Jednotka Výška mm 1,732 1,732 1,732
    Šířka mm 600 600 600
    Hloubka mm 728 728 728
Hmotnost Jednotka kg 121 122 121
PED Category   Čl.3§3, Viz poznámka 1 Kategorie I, Viz poznámka 1 Čl.3§3, Viz poznámka 1
Hladina akustického výkonu Jm. dBA 42 (6) 42 (6) 44 (6)
Hladina akustického tlaku Jm. dBA 28 (7) 28 (7) 30 (7)
Provozní rozsah Vytápění Vody strana Min. °C 15 (8) 15 (8) 15 (8)
      Max. °C 55 55 55 (9)
Power supply Název   Viz poznámka 12 Viz poznámka 12 Viz poznámka 12
Elektrický ohřívač Napájení Název   3V3 3V3 3V3
    Fáze   1~ 1~ 1~
    Frekvence Hz 50 50 50
    Napětí V 230 230 230
Kabelové spoje Pro spojení s uživatelským rozhraním Množství   2 2 2
    Poznámka   0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m) 0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m) 0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m)
Poznámky Kategorie PED jednotky: vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES Kategorie PED jednotky: vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES Kategorie PED jednotky: vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES
  Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování). Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování). Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).
  Tepelná ztráta podle EN12897 Tepelná ztráta podle EN12897 Tepelná ztráta podle EN12897
  Vypouštění/plnicí ventil dostupný pouze na připojení vstupu vody. Vypouštění/plnicí ventil dostupný pouze na připojení vstupu vody. Vypouštění/plnicí ventil dostupný pouze na připojení vstupu vody.
  med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold.
  15 °C-25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění 15 °C-25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění 15 °C-25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění
  Podrobnosti k rozdílům mezi modely *RHQ* a *RLQ* viz provozní rozsah Podrobnosti k rozdílům mezi modely *RHQ* a *RLQ* viz provozní rozsah Podrobnosti k rozdílům mezi modely *RHQ* a *RLQ* viz provozní rozsah
  Pouze pro venkovní jednotku *RLQ* & > 55℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla Pouze pro venkovní jednotku *RLQ* & > 55℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla Pouze pro venkovní jednotku *RLQ* & > 55℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla
  Pouze pro venkovní jednotku *RHQ* & > 50℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla Pouze pro venkovní jednotku *RHQ* & > 50℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla Pouze pro venkovní jednotku *RHQ* & > 50℃ BUH, bez provozu tepelného čerpadla
  Výše uvedený příkon hydro skříně je pouze pro záložní vytápění. Spínací skříň a čerpadlo hydroboxu jsou napájeny přes venkovní jednotku. Výše uvedený příkon hydro skříně je pouze pro záložní vytápění. Spínací skříň a čerpadlo hydroboxu jsou napájeny přes venkovní jednotku. Výše uvedený příkon hydro skříně je pouze pro záložní vytápění. Spínací skříň a čerpadlo hydroboxu jsou napájeny přes venkovní jednotku.
  Zvolte průměr a typ podle národních a místních předpisů Zvolte průměr a typ podle národních a místních předpisů Zvolte průměr a typ podle národních a místních předpisů