EKCB07CAV3
Skříň Colour   Bílý
  Materiál   Povrstvený plech
Rozměry Jednotka Výška mm 360
    Šířka mm 340
    Hloubka mm 97.0
  Zabalená jednotka Výška mm 406
    Šířka mm 392
    Hloubka mm 136
Hmotnost Jednotka kg 4.00
  Zabalená jednotka kg 5.00
Balení Material   Karton, EPS
Provozní rozsah Vnitřní instalace Okolí Min. °CDB 5.00
      Max. °CDB 35.0
Místo instalace Uvnitř
Power supply Fáze   1~
  Frekvence Hz 50
  Napětí V 230
  Rozsah napětí Min. % -10
    Max. % 10
IP class IP   IP X0B
Current Recommended fuses A 10
Elektrický ohřívač Současné záložní vytápění + pomocné vytápění (modely EKHW*) Minimální hodnota Ssc *V3   Viz poznámka 1
Pomocný ohřívač Napájení Fáze   1~
    Frekvence Hz 50
    Napětí V 230
Kabelové spoje For power supply Quantity   3G
    Remark   Průřez kabelu 2,5 mm²
  Komunikační kabel Množství   3
    Poznámka   Minimální průřez kabelu 0,75 mm², maximální délka 3 m, Viz poznámka 2
  Napájení s preferenční sazbou za kWh Množství   Signál: 2
    Poznámka   Signál: 0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 50m)
  Čerpadlo teplé užitkové vody Množství   2
    Poznámka   Minimálně 0,75 mm²
  Pro napájení záložního topného tělesa Poznámka   Další informace jsou uvedeny v instalační příručce nebo na výkresu 4D097266
  Pro přívod napájení pro volitelný model *KHW* Množství   2 + ZEM
    Poznámka   maximální proud při provozu: 13 A
  pro přívod napájení pro volitelný model *KHW* + Q2L Množství   4 + ZEM
    Poznámka   Průřez kabelu 2,5 mm²
  Pro připojení s Q1L (záložní sada pro ochranu proti přehřívání) Množství   2
    Poznámka   Minimální průřez kabelu 0,75 mm², max. délka: 10 m
  Pro připojení k R2T (záložní termistor vyhřívání) Množství   2
    Poznámka   Minimální průřez kabelu 0,75 mm², max. délka: 10 m
  Pro spojení s R5T Množství   2
    Poznámka   Vodič zahrnut do možnosti se zásobníkem
  Pro spojení s A3P Množství   Závisí na typu termostatu. Podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.
    Poznámka   Napětí: 230 V / Maximální proud: 100 mA / Min. 0,75 mm²
  Pro spojení s M3S Množství   3
    Poznámka   Napětí: 230 V / Maximální proud: 100 mA / Min. 0,75 mm², Viz poznámka 3
  Pro připojení se záložní sadou pro vyhřívání (z řídící skříně) Množství   3V3: 2 vodiče, 9W1: 3 vodiče
    Poznámka   Minimální průřez kabelu 0,75 mm², max. délka: 10 m
  Pro připojení s vnější jednotkou Množství   8
    Poznámka   2 vodiče: minimální průřez kabelu 0,75 mm², maximální délka: 20 m, 2 vodiče: minimální průřez kabelu 0,75 mm², maximální délka: 500 m, 4 vodiče: 230 V
  Pro spojení s uživatelským rozhraním Množství   2
    Poznámka   100 mA, 0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m)
  Pro připojení s volitelným FWXV* (požadavek vstupu a výstupu) Množství   4
    Poznámka   100 mA, minimálně 0,75 mm²
Požadavky na kabeláž Chlazení/vytápění - výstup Počet drátů   2.00
    Maximální proud při provozu A Minimální průřez kabelu 0,75 mm²
Poznámky Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi
  Mezi *KCB*C* a *K2CB*C*
  Zvolte průměr a typ podle národních a místních předpisů