EKHBRD011ADY17 EKHBRD014ADY17 EKHBRD016ADY17
Skříň Colour   Metalická šedá Metalická šedá Metalická šedá
  Materiál   Povrstvený plech Povrstvený plech Povrstvený plech
Rozměry Jednotka Výška mm 705 705 705
    Šířka mm 600 600 600
    Hloubka mm 695 695 695
  Zabalená jednotka Výška mm 860 860 860
    Šířka mm 680 680 680
    Hloubka mm 800 800 800
Hmotnost Jednotka kg 147 147 147
  Zabalená jednotka kg 156 156 156
Balení Material   EPS, Karton, MDF, Dřevo (paleta), Kov EPS, Karton, MDF, Dřevo (paleta), Kov EPS, Karton, MDF, Dřevo (paleta), Kov
  Hmotnost kg 8.75 8.75 8.75
PED Category   Vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES Vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES Vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES
Výměník tepla na straně chladiva Typ   Deskový výměník tepla Deskový výměník tepla Deskový výměník tepla
  Množství   1 1 1
  Desky Množství   60 60 60
  Materiál   AISI 304 AISI 304 AISI 304
  Izolační materiál   Plstěný typ Plstěný typ Plstěný typ
Čerpadlo Type   Stejnosměrný motor_ Stejnosměrný motor_ Stejnosměrný motor_
  Nr of speeds   Řízený měničem Řízený měničem Řízený měničem
  Jmenovitý ESP jednotky Vytápění kPa 88.0 (1) 85.0 (1) 83.0 (1)
  Vstup napájení W 87 95 101
Vodní strana Výměník tepla Typ   Deskový výměník tepla Deskový výměník tepla Deskový výměník tepla
  Množství   1 1 1
  Desky Množství   48 48 48
  Materiál   AISI 316 AISI 316 AISI 316
  Objem vody l 2.50 2.50 2.50
  Průtok vody Max. l/min 31.6 (2) 40.0 (2) 45.8 (2)
    Vytápění Jm. l/min 15.8 (1) 20.1 (1) 22.9 (1)
  Izolační materiál   Plsť Plsť Plsť
Expanzní nádoba Objem l 12 12 12
  Max. tlak vody bar 3 3 3
  Přívodní tlak bar 1 1 1
Water filter Průměr perforací mm 1.00 1.00 1.00
  Material   Mosaz Mosaz Mosaz
Kaskáda kompresorů Množství   1 1 1
  Motor Typ   Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor
    Startovací metoda   Přímá, řadová Přímá, řadová Přímá, řadová
Vodní okruh Průměr trubkového připojení palce G 1" (zásuvka) G 1" (zásuvka) G 1" (zásuvka)
  Potrubí palce 1" 1" 1"
  Bezpečnostní ventil bar 3 3 3
  Tlakoměr   Ano Ano Ano
  Vypouštěcí ventil / Plnicí ventil   Ano Ano Ano
  Odpojovací ventil   Ano Ano Ano
  Vypouštěcí ventil vzduchu   Ano Ano Ano
  Systém ohřevu vody Objem vody Max. l 400 400 400
      Min. l 20 20 20
Chladivo Type   R-134a R-134a R-134a
  Náplň kg 2.60 2.60 2.60
Okruh chladiva Průměr strany plynu mm 15.9 15.9 15.9
  Průměr strany kapaliny mm 9.52 9.52 9.52
  Vysokotlaká strana Návrhový tlak bar 38 38 38
Chladicí olej Objem náplně l 1.50 1.50 1.50
  Typ   Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D
Hladina akustického tlaku Jm. dBA 43.0 (3), 46.0 (4), 0.00 (5), 0.00 (6) 45.0 (3), 46.0 (4), 0.00 (5), 0.00 (6) 46.0 (3), 46.0 (4), 0.00 (5), 0.00 (6)
  Tichý noční režim Úroveň 1 dBA 40.0 (3), 0.00 (5), 0.00 (6) 43.0 (3), 0.00 (5), 0.00 (6) 45.0 (3), 0.00 (5), 0.00 (6)
Provozní rozsah Vytápění Okolí Min. °C -20.0 (7), 0.00 (8) -20.0 (7), 0.00 (8) -20.0 (7), 0.00 (8)
      Max. °C 20 (7) 20 (7) 20 (7)
    Vody strana Min. °C 25 25 25
      Max. °C 80.0 80.0 80.0
  Teplá užitková voda Okolí Min. °CDB -20.0 (8) -20.0 (8) -20.0 (8)
      Max. °CDB 35.0 35.0 35.0
    Vody strana Min. °C 25 25 25
      Max. °C 80 80 80
Řídicí systémy Třída řízení teploty   C C C
  Přínos k celoroční účinnosti prostorového vytápění % 4.00 4.00 4.00
Místo instalace Uvnitř Uvnitř Uvnitř
Power supply Název   Y1 Y1 Y1
  Fáze   3~ 3~ 3~
  Frekvence Hz 50 50 50
  Napětí V 380-415 380-415 380-415
  Rozsah napětí Min. % -10 -10 -10
    Max. % 6 6 6
Current Maximální proud při provozu Vytápění A 12.5 12.5 12.5
  Recommended fuses A 16 16 16
Kabelové spoje For power supply Quantity   4G 4G 4G
    Druh kabelů   Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů
  Výhodná sazba kWh pro napájecí jednotky Množství   4G+2G 4G+2G 4G+2G
    Druh kabelů   Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů
  Pro připojení s vnější jednotkou Množství   2 2 2
    Poznámka   F1 + F2 F1 + F2 F1 + F2
Power supply intake Vnitřní a venkovní jednotka Vnitřní a venkovní jednotka Vnitřní a venkovní jednotka
Poznámky Maksimal vandstrømshastighed for Dt: 10 °C Maksimal vandstrømshastighed for Dt: 10 °C Maksimal vandstrømshastighed for Dt: 10 °C
  Maksimal vandstrømshastighed for Dt: 5 ℃ Maksimal vandstrømshastighed for Dt: 5 ℃ Maksimal vandstrømshastighed for Dt: 5 ℃
  Lydniveauer måles ved: EW 55 ℃; LW 65 ℃; Dt 10 ℃; omgivende forhold 7°CDB/6 °CWB Lydniveauer måles ved: EW 55 ℃; LW 65 ℃; Dt 10 ℃; omgivende forhold 7°CDB/6 °CWB Lydniveauer måles ved: EW 55 ℃; LW 65 ℃; Dt 10 ℃; omgivende forhold 7°CDB/6 °CWB
  Lydniveauer måles ved: EW 70 ℃; LW 80 ℃; Dt 10 ℃; omgivende forhold 7 °CDB/6 °CWB Lydniveauer måles ved: EW 70 ℃; LW 80 ℃; Dt 10 ℃; omgivende forhold 7 °CDB/6 °CWB Lydniveauer måles ved: EW 70 ℃; LW 80 ℃; Dt 10 ℃; omgivende forhold 7 °CDB/6 °CWB
  Hladina hluku platí pro volný prostor před jednotkou, neboť je měřena v částečně zvukově izolované komoře. Naměřené hodnoty ve skutečných podmínkách instalace budou vyšší v důsledku hlučnosti okolního porstředí a odrazu zvuku. Hladina hluku platí pro volný prostor před jednotkou, neboť je měřena v částečně zvukově izolované komoře. Naměřené hodnoty ve skutečných podmínkách instalace budou vyšší v důsledku hlučnosti okolního porstředí a odrazu zvuku. Hladina hluku platí pro volný prostor před jednotkou, neboť je měřena v částečně zvukově izolované komoře. Naměřené hodnoty ve skutečných podmínkách instalace budou vyšší v důsledku hlučnosti okolního porstředí a odrazu zvuku.
  EW = teplota vody na vstupu do jednotky, LW = teplota vody na výstupu EW = teplota vody na vstupu do jednotky, LW = teplota vody na výstupu EW = teplota vody na vstupu do jednotky, LW = teplota vody na výstupu
  Venkovní prostředí, vnitřní prostředí: 5°C~30°C Venkovní prostředí, vnitřní prostředí: 5°C~30°C Venkovní prostředí, vnitřní prostředí: 5°C~30°C
  Podrobnosti viz výkres rozsahů TW. U kombinací EKHBRD*AC* + EMRQ* viz provozní rozsah EMRQ* ! -> -15°C Podrobnosti viz výkres rozsahů TW. U kombinací EKHBRD*AC* + EMRQ* viz provozní rozsah EMRQ* ! -> -15°C Podrobnosti viz výkres rozsahů TW. U kombinací EKHBRD*AC* + EMRQ* viz provozní rozsah EMRQ* ! -> -15°C
  1 kW = 859,84522786 kcal/h; 1 kW = 3 412,14163313 BTU/h; 1 kW = 0,28434514 TR 1 kW = 859,84522786 kcal/h; 1 kW = 3 412,14163313 BTU/h; 1 kW = 0,28434514 TR 1 kW = 859,84522786 kcal/h; 1 kW = 3 412,14163313 BTU/h; 1 kW = 0,28434514 TR
  220 V 220 V 220 V
  240 V 240 V 240 V
  50 Hz, 220-230-240V 50 Hz, 220-230-240V 50 Hz, 220-230-240V
  60 Hz, 220/-230 V 60 Hz, 220/-230 V 60 Hz, 220/-230 V
  Do vodního okruhu výparníku musí být instalováno sítko (montáž na stavbě). Na straně výparníku musí být spínač průtoku. Min. objem vody při jmenovitých podmínkách. Do vodního okruhu výparníku musí být instalováno sítko (montáž na stavbě). Na straně výparníku musí být spínač průtoku. Min. objem vody při jmenovitých podmínkách. Do vodního okruhu výparníku musí být instalováno sítko (montáž na stavbě). Na straně výparníku musí být spínač průtoku. Min. objem vody při jmenovitých podmínkách.